Rusakutt

Rusakutt er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Rusakutt har ansvar for å gi helsehjelp til pasienter over 18 år hjemmeboende i Trøndelag, som trenger dette som følge av rus- og/eller vanedannende legemidler. Rusakutt plikter også å gi helsehjelp til pasienter hjemmeboende i andre fylker, men som på tidspunkt for henvendelse/akutt krise oppholder seg i sykehusets opptaksområde. Rusakutt har inntak gjennom hele døgnet, og tilbyr medikamentell abstinensbehandling i inntil 72 timer.

 • Pasienter med behov for medisinsk abstinensbehandling etter innleggelse i observasjonspost/somatisk avdeling eller psykiatrisk avdeling.
 • Oppfølging etter overdose/forgiftning.
 • Akutt og alvorlig, men ikke livstruende, helsetilstand som følge av rusinntak.
 • Alvorlig økende bruk av rus- og/eller vanedannende legemidler.
 • Akutt kritisk rusrelatert krise for pasienter i rusbehandling (spesielt under 23 år).
 • Der utsettelse av avrusning kan medføre alvorlig tap/forverring av sosial situasjon.

 • forlengelse av opphold på Lade behandlingssenter dersom behov for ytterligere abstinensbehandling og/eller stabilisering.
 • reise hjem, eventuelt tilbake til behandlingssted (døgninstitusjon). 
 • «time i hånda»- samtale. Alle pasienter som ikke er i aktiv rusbehandling fra før, vil få tilbud om en «time i hånda»-samtale noen dager etter utskrivelse, hvor man kartlegger behov for videre rusbehandling. Dersom pasienten ønsker videre behandling, tilstrebes det sømløs behandling i poliklinikk.

For henvisning til rusakutt, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

St. Olavs Hospital HF Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klostergata 48, Øya i Trondheim.
Mandag - fredag dagtid, henvendelse i represjon.
Kveld, natt og helg, benytt porttelefon ved hovedinngang.

Klostergata 48

Klostergata 48

Henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital HF er vurderingsinstans for henvisinger til rusbehandling (TSB) i St. Olav sitt opptaksområde. Her finner du informasjon om henvisningsprosessen; hva den bør inneholde, hvem som kan henvise og lignende.
Henvisning TSB.pdf
07_TRONDHEIMSKLINIKKENpano.jpg