Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH) har som hovedformål å bygge opp kompetansen på utredning og behandling av hodepine i helsevesenet, utarbeidelse av felles retningslinjer for håndtering av hodepine, basert på god vitenskapelig dokumentasjon.  Daglig leder: Erling Tronvik Forskningssykepleier: Gøril Bruvik Gravdahl

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Brain Twin: hodepinedagbok

For å kunne vurdere effekten av en behandling er det viktig å registrere hyppighet og intensiteten av hodepine før og etter oppstart av behandling. Til denne kartleggingen er bruk av en app som heter Brain Twin. Dette er Norges nye hodepinedagbok. Appen er utviklet av ledende hodepineeksperter i Norge fra NTNU og St. Olavs hospital. Appen er tilgjengelig på App Store og Google Play.
Last ned
bildet av et symbol