Fysioterapi-seksjonen

Fysioterapeutene tjenestegjør ved helseforetakets sengeavdelinger, overvåkningsenheter, intensivavdelinger, poliklinikker og i ambulante team. Fysioterapeutens oppgaver består av undersøkelse, behandling, rehabilitering/habilitering, rådgivning og informasjon.

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende og habiliterende virksomhet. Behandling og rehabilitering gjennomføres i samarbeid med annet helsepersonell, pasient, pårørende og eventuelle andre samarbeidspartnere.

 

Kontakt

Telefon

Mandag-fredag kl 08:00-15:00. Ved pasientsaker skal telefon benyttes, ikke send e-post.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Avdeling ergo- og fysioterapi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Besøkstider

Mandag til fredag kl 08:00-15:00

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bekkenbunnstrening (video Youtube)

Denne videoen viser deg hvorfor det er lurt å trene bekkenbunn etter fødsel, og hvordan du kan gjøre det.
Se videoen her.
Illustrasjonsfoto av beinstrukturen i bekkenet.

Fysioterapi for deg med Covid-19

Forskning så langt viser at tidlig mobilisering / aktivitet etter covid-19 er viktig, og at dette er trygt. Det kan også være med å redusere negative effekter av sykdommen. Fysioterapeutene ved St. Olavs hospital kan bistå deg i å tilrettelegge aktivitet og trening slik at du kommer deg etter sykehusoppholdet.
Les mer her.
Korona.png