Fysikalsk avdeling, Orkdal

Ved Fysikalsk avdeling jobber fysioterapeuter og ergoterapeut. Klinisk ernæringsfysiolog og sosionom er tilknyttet en dag per uke. All behandling og pasientopplæring av både inneliggende og polikliniske pasienter skjer etter henvisning fra lege.

Fysioterapeuter har spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt og behandler pasienter på alle sengeposter, inkludert overvåkning med hovedtyngde på:

  • Rehabilitering hjertesykdom og indremedisinske sykdommer ved medisinsk sengepost B2M
  • Ved lungesykdom , kreftsykdom og hjertesvikt ved medisinsk sengepost B4
  • Etter operative inngrep i mage og tarm ved kirurgisk sengepost B3K
  • Etter proteseoperasjon i hofte og kne samt andre ortopediske inngrep ved ortopediske sengeposter A3 og B3O

Vi har ulike polikliniske kom-i-gang gruppetilbud på land og i vann. Tilbudet gis i hovedsak til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteopererte, har lymfeødem (også individuell behandling) eller har behov for spesialisert rehabilitering.

Fysioterapeuter har ansvar for postoperative kontroller av pasienter som er operert for hofte- og kneprotese i standardisert pasientforløp på St. Olavs hospital.

Fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom bidrar i palliativ team på kreft poliklinikk.

 

Ergoterapeut jobber hovedsakelig med tidlig rehabilitering med pasienter med behov for kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon med tanke på mestring av dagliglivet.

 

Klinisk ernæringsfysiolog gir tilsyn, kostråd og ernæringsbehandling i hovedsak til inneliggende pasienter.

 

Sosionom kan bistå med råd om rettigheter, stønader og ytelser etter helse- og sosiallovgivningen og bistår ved søknader som angår økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

 

Lærings- og mestringssenteret ved Orkdal gir tilbud om ulike diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs i samarbeid med de kliniske avdelinger.

 

 

 

Kontakt

Telefon

Mandag til fredag 08:00-15:00
Mandag til fredag 08:00-15:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Orkdal, U1, ekspedisjon St. Olav hospital, Orkdal, fysio&ergoterapi:
     - gruppetrening: fysio hjerte
     - individuelle konsultasjoner:
       Fysioterapi hjerte, lymfødem, etterkontroller hofte, kne,
       skulder
       Ergoterapi hjerte
       Klinisk ernæring
       Sosionom
 
Orkdal 1. etasje,hovedekspedisjon:
Individuell konsultasjon: Fysio - etterkontroll artroskopi skulder
Lærings- og mestringskurs
 
Orkdal, U2, basseng:
Gruppetrening basseng

Besøkstider

Mandag til fredag kl 08:00-15:00
En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.