Seksjon Fysioterapi AHL og Gastro Sør

Fysioterapeutene behandler inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning. Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

Fysioterapeutene ved seksjon Fysioterapi AHL og Gastro Sør jobber på Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Kirurgisk klinikk og Klinikk for anestesi- og intensivmedisin. Vi behandler inneliggende pasienter etter henvisning.

Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

Vi tilbyr individuell poliklinisk behandling og rehabilitering, individuelt og i gruppe, for pasienter med lungesykdom, hjertesykdom, karsykdom og etter enkelte kirurgiske inngrep.  All poliklinikk krever henvisning fra lege.

 

Kontakt

Telefon

Fysioterapi hjerte/lunge

72 57 13 06
Mandag til fredag kl 08:00-15:00

Fysioterapi Kirurgi/intensiv/thorax

72 82 75 25
Mandag til fredag 08:00-15:00

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
avdeling fysioterapi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1902-bygget, 1. etasje, ekspedisjonen:
- gruppetrening for hjerte-, lunge- og karpasienter og stomiopererte etter kreft
- individuell poliklinikk, hjerte- og lungepasienter

AHL-senteret, 5. etasje, Fysioterapi Base
- individuell poliklinikk, kreftopererte med stomi

Besøkstider

Mandag til fredag kl 08:00 - 15:00

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital