Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapeutene har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring. Vi har en utstrakt poliklinisk virksomhet. Alle pasientene behandles etter henvisning fra lege.

Fysioterapeutene ved seksjon Nevro jobber på sengepostene på Nevrosenteret; Nevrokirurgisk sengepost, Nevrologisk sengepost, Nevrointensiv, Øre-Nese-Hals, Slagenheten og Geriatrisk sengepost. 

Vi tar imot to turnuskandidater i året og har flere studenter fra Fysioterapiutdanningen ved NTNU.

Alle pasienter behandles etter henvisning fra lege. Sengepostene har tverrfaglig samarbeid i fokus, ved geriatrisk sengepost og slagenheten arbeides det i tverrfaglige team. Vi har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring.

 

Poliklinikk

Vi har en ustrakt poliklinisk virksomhet når det gjelder postoperative kontroller innen rygg- og nakkekirurgi ved Nevrokirurgisk poliklinikk, fallutredninger ved Geriatrisk poliklinikk og vurdering/behandling av ulike nevrologiske tilstander.

I tillegg har vi tilbud om gruppetrening i gymsal eller i basseng som i hovedsak er et "Kom-igang"-tilbud for pasienter med nyoppstått eller forverret sykdom/skade.

 

Kontakt

Fysioterapikontor Nevrosenteret

Mandag til fredag kl 08:00-15:00. Alternativt ekspedisjon 1902-bygget: 72 57 13 10

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
avdeling fysioterapi nevrologisk avd.
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

 • Kontrolltime etter korsryggoperasjon/ individuell time ryggpasienter: 
  Nevro Øst 1. etg.
 • Pasienter med Bekkenrelaterte plager: Nevro Øst 1. etg.
 • Kontrolltime etter nakkeoperasjon/ individuell time nakkepasienter:
  Nevro Vest 4. etg.
 • Pasienter i svimmelhetsgruppe og balansegruppe/ individuelle timer:
  Nevro Vest 3. etg.
 • Ms-gruppe mandager: 1902-bygget 1. etg.
 • Ms-gruppe onsdager: Nevro Øst 1.etg.
 • Nevrologiske pasienter/ individuelle timer: Nevro Øst 1. etg.
 • Bassenggrupper: Bevegelsessenteret 1. etg.

Besøkstider

Mandag til fredag kl 08:00- 15:00

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital