Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene i seksjonen arbeider på sengeposter ved Ortopedisk og Revmatologisk avdeling, samt poliklinikker innen generell ortopedi, revmatologi, håndkirurgisk rehabilitering og akutte skader (skaden).

Fysioterapeutene innen revmatologi betjener både sengeavdeling og poliklinikk. Fysioterapikonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom. Vi har også opplæringstilbud for pasienter med osteoporose. Andre pasienter blir henvist ved behov.

Vi har to bassenggrupper: En "kom i gang gruppe" for de som trenger å prøve ut denne formen for trening, og en gruppe for gravide med revmatisk sykdom.
Begge fysioterapeutene er godkjente spesialister i revmatologisk fysioterapi.

 

Virksomhet ved Ortopediske sengeposter består av postoperativ opptrening av pasienter i akutt fase slik at de kan være mest mulig selvhjulpne, mestre gangfunksjon og klare nødvendig egentrening før utreise.
Fysioterapeutene har kompetanse om opptrening i tidlig fase for ulike tilstander.

 

Håndkirurgisk rehabilitering skjer i all hovedsak poliklinisk, og i nært samarbeid med håndkirurger og ergoterapeuter.
Fysioterapeutene har utdanning og lang erfaring innen håndrehabilitering og lymfødem.
Vi bistår pasienter som er opererte, som har belastningsskade eller her fått en akutt skade.

 

Ved Skade- og taumepoliklinikken tilbyr fysioterapeut tidlig instruksjon og oppfølging etter ulike akutte, kompliserte skader. Fysioterapeut jobber tett sammen med sykepleier, ortopeditekniker og lege. 

 

I tillegg til pasientbehandling er vi praksisplass for studenter i fysioterapi, og tar i mot en turnuskandidat hvert halvår. 

Diagnosespesifikk pasient- og pårørendeopplæring i grupper gjennomføres jevnlig, bl.a. for hofte-kneproteseopererte og personer med osteoporose. Kursene annonseres på klinikkens hjemmesider. 

Ansatte innehar spesialisert kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og deltar i aktuelle fagutviklings- og forskningsprosjekter.

 

 Kontakt

Telefon

Fysioterapeuter Ortopedi

72 82 61 20

Behandlingsrom fysioterapeuter Revmatologen

72 82 61 20

Fysioterapeuter håndrehabilitering

72 57 13 04

Fysioterapeut Skade- og Traumepoliklinikk

72 82 71 11
Telefonsvarer, vi ringer tilbake.

Bassenget i bevegelsessenteret

72 82 61 21

Slik finner du fram

Oppmøtested

Skadepoliklinikken:
- Bevegelsessenteret 1. etasje ekspedisjon

Etterkontroller Fast track proteseoperasjon:
- Bevegelsessenteret 1. etasje ekspedisjon

Håndrehabilitering fysioterapi, revmatologi, artroskopikontroller, generell ortopedi, hofte/knegruppe:
- 1902-bygget 1. etasje, ekspedisjon

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital