Sosionomavdelingen

Vi i sosionomavdelingen hjelper til å finne løsninger på problemer som oppstår for pasient og pårørende i forbindelse med ulykker, sykdom og behandling. Dette for å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon. Kontakt med sosionom kan formidles gjennom sykepleier eller lege på avdelingen.  Vi sosionomer har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell på sykehuset.

Sykehussosionomens mål:

Å bidra til å oppfylle sykehusenes målsetting om en helhetlig behandling av pasienten.

Sosionomen kan tilby følgende:

Informasjon

 • Gi pasient og pårørende informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold, forsikringer.
 • Gi råd og veiledning i forhold til arbeid, skole og hjemmesituasjon.
 • Gi bistand ved skriving av søknader.

Kontaktformidling

Formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset, både offentlige og private. For eksempel: NAV (trygd, arbeid, sosialtjeneste), boligkontor, forsikringsselskaper m.m. - Sosionomen kan bidra med å koordinere tjenestene.

Støttesamtaler

Samtaler om de følelsesmessige reaksjoner som ulykke og sykdom kan føre med seg, samt løsningsorienterte samtaler om eventuelle endringer i familie og livssituasjon. Tilbudet gjelder også pårørende.

Undervisning

Opplæring og undervisning overfor pasient og pårørende. Gi veiledning, undervisning og konsultasjon i sosialfaglige spørsmål overfor samarbeidspartnere og annet helsepersonell.

Rettigheter

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested varierer:

 • Gastro U1 - sosionomkontor
 • Nevro Vest 3. etasje, sosionomkontor
 • Kvinne-Barn  4. etasje , sosionomkontor
 • 1902, 2. etasje, sosionomkontor

Besøkstider

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag STENGT
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkanger

Sjukehusveien 3, Orkanger

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital