En person med rødt hår

Cecilie Våpenstad

Hvordan kan pasient sikkerheten økes ved å trene kirurger, samt kvalitetsikre deres motoriske ferdigheter utenfor operasjonssalen ved bruk av simulatorer. Cecilie Våpenstad forsker på om simulatortrening har effekt, om simulatorer kan brukes til å måle kirurgiske ferdighter og på hvilken måte. Hun ser også på om pasientspesifikk simulering før inngrepet kan øke pasientsikkerheten og redusere operasjonstid.  

Intresseområder: Opplæring av kirurgisk ferdigheter, Medisinsk avbildning (røntgen, ultralyd), sosial læring 

Sist oppdatert 27.05.2024