Søknad

Gaspard Tonetti

Simulation-based training and assessment for laparoscopic surgery. Multi-center study using Simball box.
Samarbeidprosjekt med SINTEF, NTNU, Université Grenoble Alpes (Grenoble) og Université de Montpellier, begge Frankrike.

Sist oppdatert 27.05.2024