En kvinne som smiler til kameraet

Maria Suong Tjønnås

Maria Suong Tjønnås forsker på kroppens stressresponser under simulatorbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter. Ved å sammenlikne stressnivået under standardiserte simuleringsøvelser på analoge og VR datasimulatorer opp mot suturøvelser på vevsprøver eller øvingsoperasjon på sedert gris, ønsker Maria å undersøke om stressresponser og stressnivå påvirker overføring av tekniske ferdigheter mellom simulatortrening og reelle operasjoner.

Interesseområder: stress ved digitale læringsmetoder, læring, humanfysiologi, fysisk aktivitet, termoregulering, anstrengelsesutløst astma, helserelatert forskning.

Sist oppdatert 27.05.2024