Referansegruppe

Referansegruppens mandat finner du her

Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helse Vest

Helse Bergen HF

Helse Midt-Norge

St. Olavs hospital HF

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Brukerrepresentant

Brukerorganisasjon

Sist oppdatert 07.05.2024