FOR- seminar 2024

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) med ansvar for nasjonale satsninger som NorMIT, NorTrials og MiDT inviterer til det årlige fagseminaret, dagene 1. og 2. februar 2024, Røros Hotell

En trekonstruksjon med et klokketårn

Foto: Ronny Brattås

Bli kjent med 3 nasjonale satsninger, mål og hensikt. Hva kan de tilby og hvilke muligheter gir dette?

NorMIT. Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies. Morgendagens kirurgi, et tett og nært samarbeide med Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS).

NorTrials. Medisinsk utstyr er helt sentralt i det meste av diagnostikk og behandling av pasienter i sykehusene. Kliniske studier i forskning, utvikling og utprøving av medisinsk utstyr (teknologi) er noe de fleste sykehus driver med i større eller mindre grad, enten i egen forskning, samarbeidsprosjekter med universiteter og forskningsinstitutter, eller i samarbeid med industri. NorTrials-senteret for medisinsk utstyr er lagt til St. Olavs hospital hf.

MiDT - Nasjonalt forskningssenter for minimalt invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling. MiDT skal drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling- og spredning samt utdanning innen minimalt invasiv kirurgi, medisinsk bildedannelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens, maskinlæring), bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert læring.

Forsknings og utviklings-aktiviteter siden forrige fagseminar, en smakebit på relevante prosjekter og nyheter.

På dag to setter hovedfokus på innovasjonsfaget. Vi får besøk av professor emeritus Sjur Dagestad, som har jobbet med innovasjon, både som gründer, leder, forfatter og professor, siden 1988. Sjur har ledet Norges største satsning på utvikling av læremateriell innen innovasjon. Vi har vært med på dette arbeidet i 2021-2023. Sjur er en karismatisk foredragsholder. Du vil ikke gå glipp av dette foredraget!

Meld deg på her

 

Et mer detaljert program blir sendt ut i januar 2024

Sist oppdatert 16.11.2023