Den aldrende hjerne

12.
juni
2024
3 dager
  1. 12. jun. 2024, 11:30 - 15:40
  2. 13. jun. 2024, 09:00 - 17:30
  3. 14. jun. 2024, 08:45 - 11:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 12. jun. 2024, 11:30 - 15:40
  2. 13. jun. 2024, 09:00 - 17:30
  3. 14. jun. 2024, 08:45 - 11:30

Arrangør

Hvor

Union hotell
Geiranger

Påmelding

Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-006, 011, 029, 031, 078, 080 og 085.

  • Psykiatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs