Laparoskopi

Forskere tilknyttet MiDT Laparoskopi

Gaspard Tonetti
Forsker, PhD stipendiat

Søknad
Simulation-based training and assessment for laparoscopic surgery. Multi-center study using Simball box.Samarbeidprosjekt med SINTEF, NTNU, Université Grenoble Alpes (Grenoble) og Université de Montpellier, begge Frankrike.

 

Maria Suong Tjønnås
Forsker, PhD stipendiat

En kvinne som smiler til kameraet Maria Suong Tjønnås forsker på kroppens stressresponser under simulatorbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter. Ved å sammenlikne stressnivået under standardiserte simuleringsøvelser på analoge og VR datasimulatorer opp mot suturøvelser på vevsprøver eller øvingsoperasjon på sedert gris, ønsker Maria å undersøke om stressresponser og stressnivå påvirker overføring av tekniske ferdigheter mellom simulatortrening og reelle operasjoner.Interesseområder: stress ved digitale læringsmetoder, læring, humanfysiologi, fysisk aktivitet, termoregulering, anstrengelses utløst astma, helserelatert forskning.
 
Cecilie Våpenstad
Seniorforsker SINTEF
En person med rødt hår

Hvordan kan pasient sikkerheten økes ved å trene kirurger, samt kvalitetsikre deres motoriske ferdigheter utenfor operasjonssalen ved bruk av simulatorer. Cecilie Våpenstad forsker på om simulatortrening har effekt, om simulatorer kan brukes til å måle kirurgiske ferdighter og på hvilken måte. Hun ser også på om pasientspesifikk simulering før inngrepet kan øke pasientsikkerheten og redusere operasjonstid.  

Intresseområder: Opplæring av kirurgisk ferdigheter, Medisinsk avbildning (røntgen, ultralyd), sosial læring 

 

Sist oppdatert 15.05.2024