Undersøkelse

Multippel søvnlatens test

Multippel søvnlatenstest er en standardisert test ved søvnighet på dagtid. MSLT kan være en relevant test å ta for personer som har et ualminnelig stort søvnbehov og/eller som sover til uvanlige tider eller i uvanlige situasjoner (for eksempel under aktivitet).

MSLT måler hjernebølger (elektroencefalografi), muskelaktivitet (elektromyografi) og øyebevegelser (elektrooculografi) som samlet viser tidspunkt for våkenhet, inntreden av søvn og ulike søvnstadier.

FØR

Det er av verdi å vite hvor god søvnen har vært natten før en MSLT. Derfor blir det alltid gjort en PSG-registrering natten før MSLT. 

Les mer om PSG her.

UNDER

  • Det blir gjort fire søvnregistreringer, hver på 25 minutter, mellom kl. 08.10-15.30. Du må være hos oss hele dagen, men får mulighet til å gå små turer ut av avdelingen.
  • Du kan spise, men ikke drikke koffeinholdig drikke undersøkelsesdagen, og ikke røyke/ bruke snus 30 minutter før hver test.
  • Det er viktig å ikke sove mellom de fire registreringene.

ETTER

Resultatet blir analysert av spesialist i nevrofysiologi, og sendt til henvisende lege og fastlege, etter ca. 4 uker. Det er henvisende lege eller eventuelt fastlegen som tar hånd om videre oppfølging og behandling.

Kontakt

Nevro øst Klinisk nevrofysiologisk seksjon

Kontakt Klinisk nevrofysiologisk seksjon

Oppmøtested

Nevro øst 2. etasje.

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim