Behandling

Temporær pacemaker

En temporær pacemaker brukes hos pasienter som er innlagt på sykehus med ekstrem lav puls. Via en blodåre legges det en ledning til hjertet som koples til et pacemakerapparat utenfor kroppen. Ved langsom puls, gir den temporære pacemakeren elektriske signaler som får hjertet til å slå hurtigere. Pacemakerledninger legges også i forbindelse med en hjerteoperasjon, som oftest legges det da 2-4 ledninger utenpå selve hjertemuskelen.

Introduksjon

En temporær pacemaker er et apparat som overvåker hjerterytmen og gir behandling dersom pulsen blir for langsom. Behandling med temporær pacemaker tilbys pasienter som har en langsom hjerterytme som kan være forbigående, for eksempel langsom puls etter en hjerteoperasjon eller et hjerteinfarkt. Temporær pacemaker benyttes også som et øyeblikkelig hjelp-tiltak i påvente av innleggelse av permanent pacemaker.

Langsom puls gir ofte symptomer som svimmelhet eller besvimelse. Den temporære pacemakeren stimulerer hjertet til å slå flere slag per minutt, slik at disse symptomene uteblir.

Før

Det er som oftest ikke mulig å forberede seg fordi behandlingen skjer kort etter at behovet for temporær pacemaker er påvist.

Under

Du ligger på en benk og dekkes over med steril duk. Du vil være våken, og både lege og sykepleier snakker til deg og forklarer hva som skjer underveis. Vanligvis legges en tynn ledning opp til hjertet fra en blodåre i lysken eller halsen. Du får lokalbedøvelse før dette skjer. Det brukes gjennomlysning med røntgenstråler når ledningen skal plasseres på riktig sted i hjertet. Den andre enden av ledningen, som kommer ut av blodåren i lysken eller halsen, kobles så til den temporære pacemakerapparatet som ligger utenfor kroppen. Det blir satt en bandasje over ledningene.

Legen stiller inn pacemakeren slik at den passer din hjerterytme best mulig. Dette gjelder både hvor fort hjertet skal slå og hvor sterke de elektriske signalene som får hjertet til å trekke seg sammen, skal være. Signalene er så svake at du ikke merker disse.

Hvis årsaken til langsom puls er et akutt hjerteinfarkt, skjer ofte innleggelse av temporær pacemaker i forbindelse med koronar angiografi og PCI.

Pacemakerledninger legges også i forbindelse med en hjerteoperasjon, som oftest legges da ledningene utenpå selve hjertemuskelen. Hvis pulsen blir langsom, kan ledningene enkelt koples til en temporær pacemaker utenfor kroppen. Ledningene trekkes ut etter noen dager, som oftest uten større ubehag.

Det tar inntil 1 time å legge inn ledninger til en temporær pacemaker.

Etter

Når ledningen er på plass og pacemakeren er innstilt, blir du transportert i seng til avdelingen. Der blir hjerterytmen overvåket hele tiden for å se at pacemakeren fungerer normalt, og om det er ditt hjerte eller pacemakeren som styrer pulsen.

Behandling vil vare så lenge legen mener det er nødvendig. Det er kun legen som gjør innstillinger på pacemakerapparatet.

Vær oppmerksom

Det kan oppstå blødning i lysken, der ledningen går inn i blodåren, og det kan bli betennelse i området. Sykepleieren vil følge med på dette.

Du må passe på at det ikke blir drag i ledningen som går inn i lysken. Derfor må du holde sengen, evt. svært lett mobilisering. Hvis ledningen er lagt inn på halsen eller utenpå selve hjertemuskelen, kan du være oppe.

Kontakt