Diagnose

Videokonsultasjon ved ditt lokale sykehus (videorom)

Ved noen sykehus i Helse Midt-Norge har vi etablert spesialtilpassete videorom som du kan bruke hvis du skal følges opp med videokonsultasjon. Denne typen konsultasjon bruker vi når du har behov for en forundersøkelse ved ditt lokale sykehuset i tillegg til samtale med behandler ved et annet sykehus, eller det av ulike grunner ikke er hensiktsmessig at du gjennomfører videokonsultasjonen hjemme hos deg selv.  Du møter altså fysisk ved ditt lokale sykehus og gjennomfører samtale i videorommet med behandler som holder til ved et annet sykehus i regionen. Denne løsningen gjør du slipper å reise til sykehuset hvor behandleren befinner seg.

I Helse Midt-Norge er det etablert videorom på følgende sykehus:

  • Røros
  • Molde 
  • Ålesund
  • Kristiansund
  • Volda

Utredning

Du får innkalling til konsultasjon i videorommet ved ditt lokale sykehus. Dersom du skal gjennomføre en forundersøkelse, står det angitt i innkallingen. Husk å ta med deg innkallingsbrevet når du kommer til timen din.

Behandling

Når du kommer til ditt lokale sykehus henvender du deg i ekspedisjonen, slik det står i innkallingsbrevet ditt. Du blir vist til videorommet og kobler deg opp mot behandler ved å følge instruksjonene som ligger tilgjengelig i rommet. Når du er koblet opp venter du i den virtuelle lobbyen til behandler viser seg på skjermen din.

Behandler gjennomfører så konsultasjonen.


Oppfølging

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Kontakt

Røros sykehus Avdeling Røros sykehus

Kontakt Avdeling Røros sykehus

Oppmøtested

Ekspedisjonen ved hovedinngangen.

En rekke bygninger

Røros sykehus

Henrik Grønnsvei 24

7374 Røros

Transport

Har du behov for overnatting i forbindelse med behandling ved Røros sykehus har vi avtale med Røros hotell, Erzscheidergården Hotell og Vertshuset. 
 

Bruk rabattkode:
PASIENT/RS


Booking Røros hotell for pasienter og pårørende: 


Booking Erzscheidergården Hotell og Vertshuset: post@vertshusetroros.no


Reise til Røros kan gjøres med bil, buss, tog eller fly. 

 
Trenger du utfyllende informasjon om reise eller hjelp til bestilling av reise kan du kontakte Pasientreiser på telefon 05515
 

Helsetaxi
På hverdager går det Helsetaxi mellom Røros sykehus og St. Olavs hospital, Øya.
Helsetaxien kjører helt fram til sykehuset. Transport med denne bestilles via Pasientreiser. 
Helsetaxi avreise Røros sykehus kl. 09.15. 
Helsetaxi avreise St. Olavs hospital Øya kl. 15.00 fra busslommen utenfor Gastrosenteret. 
Reisetid ca 2,5 timer


Tog og buss 
Oversikt over tog- og bussavganger til og fra Røros finnes på Entur. 
Det er 5 minutters gange fra tog- og busstasjonen til Røros sykehus. 

Fly 
Flyreise bestilles gjennom Pasientreiser eller på Widerøe

 

Det er egen parkeringsplass ved sykehuset for pasienter, pårørende og besøkende. Ingen parkeringsavgift.