Women in lab coats

Fag, forskning og samhandling

Disse nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt.

Nye måter å jobbe på

17. og 18. oktober kan du lære fra de beste på St.Olav-konferansen, Norges mest innovative møteplass i helsetjenesten!

-Hvordan kan vi utvikle nye tjenester, ny teknologi - og nye måter å jobbe på?

-Hvordan kan vi få ned ventetidene på norske sykehus?

Bli med når vi samler innovasjon, inspirasjon og ny kunnskap fra hele landet under samme tak!

Les mer
A man wearing VR-glasses

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
A blue screen with white text

Bli deltaker i en forskningsstudie

Kliniske studier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Som deltaker i en klinisk studie ved St. Olavs hospital får du den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig. 

Her finner du en oversikt over slike studier ved St. Olavs hospital.

Kliniske studier
A group of people holding hands

Forskningsrelaterte kurs og arrangement

Den vonde gode følelsen

Overspisningslidelse er en av våre vanligste spiseforstyrrelser, men kanskje den færrest kjenner til.

Lær mer i Diagnose, St. Olavs egen podkast og bli kjent med Johan Voldrønning, som siden han har vært liten har brukt mat for døyve vonde følelser.

Lytt til Diagnose
A man wearing a beanie and holding a hot dog

Uten forvarsel

Podkast: Symptomene kommer plutselig. Kroppen blir nummen, du klarer ikke å prate eller le. Hjerneslag rammer årlig 12.000 mennesker i Norge. Men hvorfor er det sånn?

Lær mer i Diagnose, St. Olavs egen podkast og bli kjent med Roger Dragsten Moe som forteller om hvordan det var å få hjerneslag, og om livet etterpå.

Lytt til Diagnose
A man with his hands on his face
Last updated 7/11/2024