To kirurger på operasjonsstua

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.

FOR legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.


Infrastrukturen har per i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital og 1 test-stue ved NTNU. Disse operasjonsstuene samt forskningsverktøy som er tilgjengelig i FOR infrastruktur er i praksis moderne forskningslaboratorier. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Fremtidens Operasjonsrom
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Klæbuveien 118

Klæbuveien 118

7031 Trondheim

Nyheter

  Diagram

  Tomorrow’s surgery starts here. Better and safer treatment for the patient, with fewer complications and nights spent in hospital. Cost effective solutions for the National Health Service and for society as a whole. The expectations to the surgery of the future are great. Now NorMIT is offering high-tech operating rooms and equipment for those researching image-guided diagnostic and therapeutic surgery. Here researchers from across the country will be able to perfect the diagnostic and surgical practices of the future.

  NorMIT

  FOR Fagråd  
  En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
  Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

  Følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 2020-2024:

  1.amanuensis Ivar Rossvold (leder)

  Professor emeritus Hans Olav Myhre

  Professor Olav Haraldseth

  Professor Per Farup

  Professor Ståle Nordgård

  1.amanuensis Knut Haakon Stensæth

  1. amanuensis Frode Manstad-Hulaas

  Professor Wenche Moe Thorstensen

  Spesialist I klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo

  Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

  Leverandørforeninge​n fo​r helsesektoren (LFH)

  Legemiddelindustriforeningen (LMI)

  Nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er vedtatt og gjelder fra 26. mai 2021. Her finner du informasjon om hvordan regelverket er tatt inn i norsk lov.

  Statens legemiddelverk får større ansvar, og ble Direktoratet for medisinske produkter (DMP) 1. januar 2024. Det engelske navnet blir Norwegian Medical Products Agency (NOMA)

  Forside - Direktoratet for medisinske produkter

   

  A story about time!

  Todays patient - the technology of tomorrow. The film is based on a true story
  See the movie here
  A couple of surgeons performing surgery

  Norwegian state of the art - operation facilities at your disposal

  The Operating Room of the Future (FOR) is a research infrastructure facilitating research and development within the surgical disciplines. The main focus is imageguided minimally invasive therapy. However, FOR is also participating in research on work flow, visualization and communication technology.
  Read the brochure here (pdf)
  Bilde4.jpg

  Today’s patients treated with technology of tomorrow

  FOR is a multidisciplinary arena for clinical research with focus on medical technology. FOR is set up to promote a close collaboration between clinicans, technologists, researchers and industrial partners.
  FOR brosjyre.pdf
  Nærbilde av operasjon med instrumenter