Innovasjonspartnerskap med VitalThings og DNV Imatis

-Vi har vært igjennom en grundig prosess med kartlegging av behovet for ny teknologi i Akutten, og hatt en god og omfattende dialog med potensielle leverandører. Nå er det klart hvem vi inngår partnerskap med.

​Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef ved Klinikk for akutt og mottaksmedisin, St. Olavs hospital og prosjekteier for innovasjonspartnerskapet Autoskår, er veldig fornøyd med prosessen arbeidsgruppen har kjørt, og det endelige valget av leverandører. 

En mann som sitter i en rød undersøkelsesstol, påkoblet masse ledninger. Ved siden av står en lege.

Dagens løsning: Mange ledninger skal kobles på pasienten og alle registreringer gjøres manuelt. Foto: St. Olavs hospital

Innovasjonspartnerskap med VitalThings og DNV Imatis

Trondheimsselskapet VitalThings gikk av med seiere etter en lang og tøff anbudsrunde. VitalThings jobber spesialisert med kontaktløse løsninger innenfor helse. Selskapet har allerede en kontaktløs velferdsteknologiløsning i markedet, og en ny kontaktløs medisinsk løsning under utvikling. Denne vil danne basis for Autoskår-løsningen. Sammen med seg skal de ha DNV Imatis, en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. Selskapet leverer løsninger både til helsesektoren i Norge og internasjonalt.

Illustrasjon av ei sykeseng med en pasient i.

Fastmontert versjon for faste sengeplasser. Her kan man tilpasse å justere sensorsystemets måleområde fra seng, stol og pasientrom. Illustrasjon: VitalThings

Systemet skal integreres tett inn i de aktuelle brukermiljøene, med fokus på Akutten ved St. Olavs hospital. Prosjektperioden strekker seg til slutten av 2023, med målsetting om et ferdig utviklet sensorsystem med tilhørende app-løsning på aktuelle tjenestetelefoner (f.eks. Myco3 og iPhone). Systemet skal monitorere pasienter kontaktløst og gi en kontinuerlig oversikt over helsetilstand og vitale parametere for pasienter som er registrert. Sensorsystemet vil kunne ha stor betydning for pasientsikkerheten og utgjøre et betydelig fremskritt innen det medisinske fagfeltet. 
 

Trygghet for pasienter og helsepersonell 

-Målet med Autoskårprosjektet er blant annet å bidra til færre uønskede hendelser og tidligere oppdagelse av forverret helsetilstand på pasientene. Helsepersonell skal oppleve at systemet skaper trygghet gjennom varsling hvis måleverdiene går over eller under etablerte alarmnivåer, også om natten. Overgangen fra akuttmottak, postoperativ- eller intensivavdeling til sengeposter kan også oppleves utfordrende da pasienten går fra omgivelser med kontinuerlig overvåkning til intermitterende tilsyn med ulike intervall. Sensorsystemet vil da bidra til at denne overgangen blir enklere og tryggere både for pasienter, helsepersonell og pårørende, forklarer Laugsand.


Illustrasjon av et rom med fire sykehussenger med pasienter i.

I en triagesal kan behov kan løses med begge alternativ. Begrenset dekningsområde gir robusthet mot forstyrrelser. Illustrasjon: VitalThings

I dag er monitorering av pasienter en tidkrevende øvelse for helsepersonell. Mange ledninger skal kobles på pasienten og alle registreringer gjøres manuelt. Registreringene blir notert på papir. Forbedringspotensialet her er enormet, sier Laugsand, som gleder seg til å ta fatt på samarbeidet med sine nye innovasjonspartnere. 


Sist oppdatert 09.06.2022