Barselapp: Bedre oppfølging av mor og barn hjemme etter fødsel

St.Olavs hospital ved fødeavdelingen og jordmor hjem teamet, ønsker å utvikle en applikasjon som kan bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. Applikasjonen vil bidra til mer presis og effektiv informasjonsflyt mellom helsepersonell og mor/barn/far/partner.

En kvinne sitter på kne på gulvet med en baby i armene, klar for bleieskift.

Begge parter kan raskt komme i kontakt med hverandre, spørsmål vil bli avklart tidligere, vurderinger av behov vil bli av høyere kvalitet og behov kan dekkes raskere. Tidsbesparende, kvalitetshevende og ikke minst vil det skaper mer trygghet for bruker og faglig personell. Eksempelvis kan mor/far/partner sende inn spørsmål og/eller små videosnutter som jordmor kan vurdere. Dette vil redusere behovet for hjemmebesøk og/eller timer på sykehusets ammepoliklinikk, viser studier utført i Danmark.

Kontaktinfo

Eva Helene Iversen
E-post: eva.helene.iversen@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020