Illustrasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH)

Kontakt oss

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av ulike former for hodepine. Målgruppen er helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter og befolkningen generelt.

Tjenesten driver forskning og deltar i forskningsnettverk. Tjenesten skal bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av hodepine.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital.

Nyttig informasjon

 • Hodepine: diagnose, utredning og behandling

  Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine i NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene. For å få tilgang til...

 • Hodepineforskning

  Kompetansetjenesten for hodepine driver forskning innen epidemiologi, nevrofysiologi, genetikk og behandling av ulike hodepinetyper.

Portrettbilde

Erling Tronvik

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine siden 2020. Utdannet som lege fra universitetet i Trondheim i 1997 og spesialist i nevrologi fra Trondheim i 2008. Doktorgrad om hodepine ved NTNU i 2009. Førsteamanuensis i nevrologi ved NTNU fra 2014 og som professor siden 2020. Leder for forskningsgruppen, InnoMet som utvikler nye instrumenter og metoder for behandling av svært alvorlige hodepiner. 

Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed

portrettbilde Gøril

Gøril Bruvik Gravdahl

Sykepleier, Cand.mag i rådgivningspedagogikk, MSc/master i Anvendt klinisk forskning

Ansatt ved nevrologisk avdeling fra 1990 og ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine som forskningssykepleier siden 2003. Bistår i behandlingen av hodepinepasienter ved nevrologisk poliklinikk, planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter innen hodepine, smerte og søvn. Styremedlem i International Forum for Headache Nurses siden 2011.
Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed

Portrettbilde Lars Jakob

Lars Jacob Stovner

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine fra 2002 til 2020.
Utdannet som lege i Oslo fra 1981, doktorgrad fra Trondheim fra 1993. Professor i nevrologi ved universitetet i Trondheim, senere NTNU fra 1995. leder av Institutt for nevromedisin 2009-2016. Styremedlem i den internasjonale ideelle stiftelsen «Lifting The Burden: The Global Campaign Against Headache» med offisiell relasjon til WHO.

Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed


Den faglige referansegruppens fremste oppgave er å bidra til at den nasjonale tjenesten blir drevet i tråd med intensjonen og at de avgir årlig rapportering fra sitt arbeid.

Eksterne representanter:

 • Julie Sønnervik (leder, Sandnes, Helse Vest)
 • Karl-Bjørnar Alstadhaug (leder, Bodø/Tromsø, Helse Nord)
 • Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)
 • Jon-Anker Zwart (Oslo, Helse Sør-Øst)
 • Espen Saxhaug Kristoffersen (allmennlegerepresentant, Helse Sør-Øst)
 • Laila Bratterud Mathisen (brukerrepresentant, Hodepine Norge)

Interne representanter:

 • Erling Tronvik (St.Olavs hospital, Helse Midt)
 • Gøril Bruvik Gravdahl (forskningssykepleier, (St. Olavs hospital, Helse Midt)
Sist oppdatert 26.10.2022