Hodepine: diagnose, utredning og behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine i NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.  For å få tilgang til disse må du opprette et brukernavn og passord. Nettsiden er åpen og gratis for alle.

Sist oppdatert 04.09.2023