Fagkurs

Kurs i basal laparoskopi - september 22

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2 Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t).

Passert
21.
september
2022
3 dager
  1. 21. sep. 2022, 08:30 - 16:30
  2. 22. sep. 2022, 08:30 - 18:00
  3. 23. sep. 2022, 08:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 21. sep. 2022, 08:30 - 16:30
  2. 22. sep. 2022, 08:30 - 18:00
  3. 23. sep. 2022, 08:30 - 14:00

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge

Delta

Frist for påmelding: 17. jun. 2022

LÆRINGSUTBYTTE

Hovedmål:
 - Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
 - Oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep
 - Oppnå kjennskap til nødprosedyrer ved uforutsette hendelser


ANDRE OPPLYSNINGER

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.

Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!


Program

Her finner du kursprogrammet

Kurskomite

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk


Kriterier for kursopptak

Målgruppen for kurset er Lis i kirurgi del 2 med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)

Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)

Tidligere godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v).


Kursavgift

5300,- for tredagers kurs. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Antall deltakere

24

Litteratur

Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/


Kontakt