Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Otitis externa

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Akutt og kronisk: Pseudomonas aeruginosa, Gram negative staver 

Prøvemateriale

Øresekret

Forsendelse

Pensel i bakteriologisk transportmedium. Kan sendes i romtemperatur.

Sist oppdatert 19.01.2024