Nasjonal oppstart for ALS-registeret

Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 28.09.2023
Bilde av helsepersonell

ALS-registeret fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister mai 2022 etter en lang prosess som har foregått siden 2015. Registeret har vært i drift som lokalt behandlingsregister ved St. Olavs hospital siden 2019. Fra 16. mars 2023 kan ansatte ved sykehus i offentlig spesialisthelsetjeneste som jobber med pasienter diagnostisert med ALS eller annen motonevronsykdom starte innregistrering av pasienter. Man kan søke tilgang fra og med 09. mars 2023 og søknad vil bli tatt stilling til 16. mars 2023.


Søke tilgang til registeret:
Husk nettilgang via Norsk Helsenett (f.eks. sykehusnettet). 
For å logge inn trenger du å opprette brukerkonto i FALK https://falk.nhn.no/   

 • Fyll ut søknad og sende inn. Det er viktig at du legger inn e-postadressen ved sykehuset du arbeider. 
 • Søknaden godkjennes av registersekretariatet og du vil motta en ny e-post med bekreftelse på gitt tilgang.
 • Ved problemer med innloggingen, prøv å restarte PC. Hvis fortsatt problemer, ta kontakt med NHN Kundesenter – Telefon: 24 20 00 00, E-post: kundesenter@nhn.no
 • Dersom du ikke finner ditt sykehus, send epost til therese.flo.bjerkvik@stolav.no 

Pålogging for å registrere inn pasienter:
 • Gå til https://mrs.nhn.no/ ​
 • Velg ALS-registeret på listen over registre
 • Logg inn via ID-porten og bruk Bank ID eller tilsvarende
 • Skriv inn fødselsnummer i søkefunksjonen øverst til høyre i bildet
 • Velg aktuelt skjema som skal opprettes for pasienten
 • Ved utfylling lagres data automatisk underveis, men husk alltid å ferdigstille skjema når all data er lagt inn
 • ​​Ved problemer med innloggingen, prøv å restarte PC. Hvis fortsatt problemer, ta kontakt med NHN Kundesenter – Telefon: 24 20 00 00, e-post:  kundesenter@nhn.no

For veiledning og bruk av registeret se vår brukermanual