Pasientkurs

Matallergi hos barn

Målet med pårørendekurset er å gi kunnskap og faglig råd om å leve med matallergi. Kurset er først og fremst for foresatte, men andre pårørende er velkommen om kurset er nødvendig for å ivareta barnet. Dere kan også invitere med en ansatt fra barnehage, skole eller helsestasjon.

2.
april
2025
  1. 02. apr. 2025, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 02. apr. 2025, 09:00 - 16:00

Hvor

St. Olavs Hospital

Kursavgift: Kr. 100,- pr. person. Dette dekker lunsj, kaffe/te, frukt, kjeks og kopiering. Regning sendes ut i etterkant av kursdagen.

Påmeldingsfrist: (informasjon kommer senere) 

Du blir påmeldt kurset ved at fastlege eller legespesialist sender en henvisning, i barnets navn, til Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital. Ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner sender sin påmelding i e-post til: LMSbarnungdom@stolav.no og oppgi fakturaadresse. Alle mottar tilbakemelding om dere har fått plass på dette kurset, etter at påmeldingsfristen er passert.

Reiseutgifter/overnatting for foresatte: Reise dekkes som ved poliklinisk konsultasjon/ innleggelse. Ta evt. kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515. Send e-post til Heidi om vi skal reservere hotell, Helse Midt-Norge har hotellavtaler. Se info om reiseutgifter, kostgodtgjørelse og overnatting på www.helsenorge.no .

Deltagerbevis blir utlevert på slutten av kursdagen.

Søknad om opplæringspenger for foresatte/pårørende: Dvs. arbeidsgiver kan få refusjon via NAV, slik at arbeidstakere slipper trekk i lønn for å delta på kurs. Selvstendig næringsdrivende har også anledning til å søke. Se informasjon på www.nav.no/opplaringspenger. Der finner dere skjema for å søke om opplæringspenger, som sendes etter at dere har deltatt på kurset. Vi sender legeerklæring i barnets navn etter kurset er gjennomført. Dere finner den ved å gå inn på www.helsenorge.no eller www.helsami.no. Legeerklæring, kursprogram og deltagerbevis må vedlegges søknaden om dere søker om opplæringspenger.

Program kurs om matallergi hos barn, 02. april 2025 

Sted: St.Olavs hospital (detaljer vil bli kunngjort senere)

08:45 - 09:00

Registrering, kaffe/te

09:00 - 09:15

Velkommen, praktisk informasjon og kort om dagens program

09:15 - 10:00

Hva er matallergi? v/ Sveinung Larsen, overlege i barnesykdommer

10:00 - 10:10

Pause

10:10 - 10:45

Hva er matallergi? forts. og innledning til psykologiske aspekter v/ Sveinung Larsen, overlege i barnesykdommer

10:45 - 11:15

Psykologiske aspekter, allergifrykt, tolkning av symptomer og mestring v/ foredragsholder ikke avklart

11:15 – 11:30

Dialog/spørsmål til lege m. flere

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 – 13:15

Kosttilpasning ved matvareallergi v/ klinisk ernæringsfysiolog Frida Hutha Sandnes

13:15 – 13:35

Brukerinnlegg v/ ung voksen med matallergi fra småbarnsalder

13:35 - 13:50

Pause

13:50 – 14:35

Håndtering av allergier i barnehage og skole. Beredskap og behandling av alvorlig allergisk reaksjon v/ Liv Bjerke Rodal, sykepleier med spesialkompetanse

14:35 – 15:40

Dialog/spørsmål til sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Lege er også tilstede under denne bolken

15:40 – 16:00

Utfylling av evalueringsskjema og utlevering av deltagerbevis

 

Forbehold om endringer

En ung gutt som spiser frokostblanding