Aura-app til hodepineforskning

Omtrent 30 prosent av migrenepasienter opplever aura i forbindelse med hodepine. Selv om migreneaura er relativt vanlig, er den nøyaktige mekanismen som ligger til grunn for at aura oppstår, ikke klarlagt. Aura er forbigående symptomer som utvikler seg gradvis og varer fra 5 minutter til 1 time i forkant av et migreneanfall. Det finnes ulike auratyper. Det kan arte seg som synsforstyrrelser, halvsidig nummenhet, svimmelhet, ustøhet, og mer sjelden forbigående talevansker, forvirring, kraftløshet eller lammelser. Vi vet lite om hvordan aura utvikler seg hos ulike migrenepasienter.

Om studien

Denne Appen samler inn data anonymt, og er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital og IHS (International Headache Society). Målet er å samle inn pålitelige data «live» fra hver pasient gjennom aurafasen, for å kunne sammenlikne og samle data fra mange pasienter samtidig. Dette er aldri gjort tidligere.

En detaljert beskrivelse av migreneaura vil hjelpe forskere å forstå hvordan aura oppstår, noe som vil være viktig for å kunne utvikle mer spesifikke behandlinger for migrene med aura. Foreløpig finnes det ikke noen spesifikk behandling for migreneaura. 

 

To bilder av en avhogget trestamme. Det øverste bildet har en lys stor flekk på seg. Det andre har ikke det.
 

Vitenskapelig tittel

Migreneaura app

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.07.2021

Hvem kan delta?

Vi ønsker at kun pasienter som har en kjent migreneaura og fått denne bekreftet av lege laster ned og registrerer i appen. Data samles inn i flere land samtidig fra 15. juli 2021.


 


 

Hva innebærer studien?

Du må laste ned aura-appen til din smarttelefon og registrere minst 3 episoder med aura, men gjerne flere.

Navn på app i Google Play og App Store: Migreneaura

 
Appen har en testfunksjon. Du kan gjøre deg kjent med spørsmålene i spørreskjemaet før du registrerer den første auraen. Det du registrerer her lagres ingen steder.
Når auraen starter, starter du appen på telefonen. Appen vil be deg gjennomføre detaljerte beskrivelser av dine aurasymptomer, mens auraen pågår. Du beskriver dine symptomer hvert 1-2 minutt til auraen avsluttes. 

 
Bilde av ulike smilefjes som skal signalisere grad av smarte, fra smilefjes til gråtefjes.
 

 

Migreneaura-app er en applikasjon (app) for smart-telefoner, et innovativt verktøy for å styrke forskningen på migrene med aura. Appen gir app-brukere et verktøy for å dokumentere aurasymptomer i samme øyeblikk som de oppstår. 

 
Appen videresender ingen identifiserbare data om appbrukeren. Appen lagrer all data lokalt der appen er installert. Brukeren har et alternativ for å synkronisere appen med en sikker serverlagring. Hvis dette gjøres av appbrukeren, sendes de helt anonymiserte dataene til den sikre serverens datalagring. Appbrukeren har et alternativ for å stoppe synkroniseringen. Appbrukeren kan slette alle data som er registrert av han / henne, både lokalt og på serverens datalagring. Appen henter ikke informasjon fra brukerens telefon. Hodepine forskere i Norge og utlandet vil ha tilgang til databasen. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpasienter.  

 
Regional etisk komite (REK-midt) og personvernombudet ved St. Olavs hospital har vurdert at appen ikke er søknadspliktig da alle data samles inn i anonymisert form.
INB ved NTNU har databehandleransvar for opplysningene som registreres i appen og det er en egen avtale om databehandleransvar med det norske konsulentselskapet Fominykh Consulting, som lager dataprogrammer for forskning, utdanning og helse.  
 

 

Migraine Aura app is an application (app) for smartphones, and is an innovative tool, which aims to enhance the research on migraines with aura. The app supports its users with a tool for documenting aura symptoms at the moment they occur.

 
The app does not share any personally identifiable data of the app user. The app stores all of its data in a local storage, where the app is installed. The user can choose whether to synchronise the app with a secure server storage.  If this is chosen by the user, the completely anonymised data will be shared with the secure server storage. The app user has an option to stop the synchronisation.

 
The app user can delete all data registered on him/her, both in the local og server storage. The app does not collect data from the phone of the user. Headache researchers in Norway and abroad will have access to the database. It will not be possible to identify individual patients. 
Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REC-Central) and the Data Protection Office at St. Olavs Hospital, have concluded that the app is not covered by the inquiry obligation, as all data is collected in an anonymised form.
 
Department of Neuromedicine and Movement Science (INB) at NTNU has responsibility for processing the data registered in the app, and there is an agreement on responsibility for data processing with the Norwegian consulting company, Fominykh Consulting, a data programme producer for research, education and health. 

 

Migræneaura-app er en applikation (app) for smarttelefoner, og er et innovativt værktøj, for at styrke forskningen på migræne med aura. Appen giver app-brugere et værktøj for dokumentation af aurasymptomer i det samme øjeblik som de skulle opstå.

 
Appen videresender ingen identificerbare oplysninger om brugeren. Appen gemmer al data lokalt, hvor appen er installeret. Brugeren har et alternativ for at synkronisere appen, og gemme oplysningerne i en sikker server. Hvis dette gøres af app-brugereren, vil de helt anonymiserede oplysninger sendes til, og gemmes i den sikre servers datalager. App-brugeren har et alternativ for at stoppe synkroniseringen.

 
App-brugeren kan slette al data registreret af ham/hende, både lokalt og på serverens datalagring. Appen indhenter ikke information fra brugerens telefon. Hoverpineforskere i Norge og udlandet vil have tilgang til databasen. Der vil ikke være mulighed for at identificere de enkelte patienter.

 
Regional Etisk Komité (REK-midt) og databeskyttelsesrådgiverne ved St. Olavs hospital, har vurderet, at appen ikke er ansøgningspligtigt, da al oplysning indsamles i anonymiseret form.
Institut for neuromedicin og bevægevidenskab (INB) ved NTNU er databehandler for de oplysninger, der registreres i appen, og der er en egen aftale om databehandleransvar med det norske konsulentselskab, Fominykh Consulting, som producerer dataprogrammer for forskning, uddannelse og sundhed.

 

Kontaktinformasjon

Ved overordnede spørsmål om studien kan du ta kontakt med:

Leder: Erling Tronvik
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital 
E-post: hodepine@ntnu.no  (merk: Migreneaura App)