Offentliggjøring av resultat fra medisinske kvalitetsregistre

Tormod Aarlott Digre
Publisert 14.11.2017

​De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

Offentliggjøringsrapporten fra Norsk hjerteinfarktregister er utvalgte elementer fra vår årsrapport 2016.


Her er rapportene fra andre kvalitetsregistre under Hjerte- og karregisteret:

Norsk karkirurgisk register

Norsk hjertesviktregister

Norsk hjerneslagregister

Norsk register for invasiv kardiologi

Norsk pacemaker- og ICD- register

Norsk hjertekirurgiregisterNorsk hjertestansregister