Velkommen til Norsk hjerteinfarktregister

Om oss

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

hjerteinfarktregisteret@stolav.no

Faglig leder
Kaare Harald Bønaa
958 21 343

Daglig leder / Forsker
Ragna Elise Støre Govatsmark
(725) 76219 / 450 30 308

Registerkoordinator
Veronica Bendiktsen Berge
(728) 36 286

Statistiker
Kari Krizak Halle
(735) 53 236

Rådgiver
Ida Almenning Kiel

Registerkoordinator
Sylvi Fredriksen Sneeggen​

Adresse
Post- og besøksadresse

Denne gruppen består av en representant fra hver helseregion (to fra helse Sør-Øst), i tillegg til representanter fra registersekretariatet, fagforeninger, pasientforening og Folkehelseinstituttet.

 • Miriam Wiksnes, Helse Midt
 • Cecilie Risøe, Helse Sør-Øst

 • Jørund Langørgen, Helse Vest - leder for Nasjonal rådgivingsgruppe

 • Jarle Jortveit, Helse Sør-Øst

 • Siri Malm, Helse Nord​

 • John Petter Skjetne, HEMIT

 • Folkehelseinstituttet - observasjonsrolle

 • Halvard Kjelås - brukerrepresentant LHL

 • Bjørn Haug - Norsk Cardiologisk Selskap (NCS)

 • Tove Aminda Hansen - NSF's landsforening for kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)


Helse Nord
 • ​Bodø
 • ​Hammerfest
 • Harstad​
 • Kirkenes
 • Lofoten​
 • ​Longyearbyen
 • ​Mo i Rana
 • ​Mosjøen​
 • Narvik​
 • Sandnessjøen
 • ​Tromsø
 • ​Vesterålen
​​
Helse Midt​
 • Kristiansund
 • Levanger​
 • ​Molde​
 • Namsos
 • Orkdal​
 • ​St. Olav
 • Volda​
 • Ålesund​​
Helse Sør-Øst
 • Ahus
 • Arendal
 • ​Bærum
 • Diakonhjemmet
 • ​Drammen
 • ​Elverum
 • ​Gardemoen
 • ​Flekkefjord​
 • Kalnes
 • Gjøvik
 • ​Hamar
 • Kongsberg
 • ​Kongsvinger
 • ​Kristiansand
 • ​Lillehammer
 • ​Lovisenberg
 • ​Notodden
 • ​Rikshospitalet
 • ​Ringerrike
 • ​Skien
 • Tynset
 • ​Tønsberg
 • ​Ullevål

​Helse Vest
 • ​Førde
 • ​Haugesund
 • Haraldsplass​
 • ​Haukeland
 • ​Helse Fonna
 • ​Lærdal
 • Nordfjord
 • Odda
 • ​Stavanger
 • ​Stord
 • ​Voss​

Lovhjemmel

Registeret har lovhjemmel i Hjerte- og karregisterforskriften. Forskriften for Hjerte- og karregisteret ble vedtatt 16. desember 2011, og er iverksatt fra 1. januar 2012.
Bakgrunn mønster
Sist oppdatert 28.10.2022