Tilbake til grønn beredskap

Fra mandag 28. mars er St. Olavs hospital tilbake på grønt nivå, men med skjerpet beredskap.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.03.2022
Sist oppdatert 28.03.2022

St. Olavs hospital har nå færre covid-pasienter, sykefraværet har gått ned og driftssituasjonen er mindre presset. Dermed er det ikke lenger behov for sykehusovergripende tiltak tilsvarende gult beredskapsnivå.

– Vi følger nøye med på utviklingen for å vite at pasientsikkerheten ivaretas og at vi har et forsvarlig arbeidsmiljø. Utviklingen er nå positiv, og det er på tide å justere beredskapsnivået, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Sykefraværet har de siste ukene stabilisert seg på omtrent ti prosent etter at det lå på rundt 16 prosent i starten av mars. Selv om det er store variasjoner fra avdeling til avdeling, er belegget på sykehuset fortsatt høyt, og situasjonen er fortsatt presset i akuttmottaket. 

Aasved gir honnør til ansatte som har gjort og fortsatt gjør en stor innsats for å sikre god helsehjelp til våre pasienter.

St. Olavs hospital har nå 22 senger dedikert til covidpasienter, og disse vil bli videreført. Per 28. mars er det 26 innlagte pasienter med covid-19, der 13 av disse har Covid-19 som hoveddiagnose.