Jobbe på St. Olav

Skal du søke deg jobb på St. Olavs hospital, eller er du allerede ansatt? Her finner du svar på noe av det som sykehuset kan tilby deg som ansatt.

MRSA står for Meticillinresistente Staphylococcus aureus.
Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner.​

Både MRSA-infeksjon og MRSA-bærertilstand defineres som allmennfarlig sykdom i henhold til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, og Smittevernloven § 1-3

E-post til bedriftsidrettslaget: Bedriftsidrettslaget@stolav.no 
 

Til deg som går av med pensjon etter endt arbeidsdag ved sykehuset, vil vi i pensjonistforeningen St. Olavs hospital komme med informasjon om vår forening. Vi er ikke tilknyttet en fagforening men favner alle yrkesgrupper.

Styret består for tiden av følgende pensjonister fra 19. februar 2015

  • Leder: Elsa Grubse Larsen mobil 924 25 863
  • Kasserer: Kirsten Helen Stene telefon 72 59 15 25 mobil 412 97 278
  • Sekretær: Ingebjørg Nordbakke telefon 73 96 64 60 mobil 907 86 842
  • Styremedl.: Berit Finnanger mobli 413 39 176
  • Varamedl.: Bente Haugseth mobil 996 20 010
  • Varamedl.: Helga Stavik mobil 905 01 832
  • Leder for arr.kom.: Berit Austad mobil 400 19 598


  
 

Veileder for orden og trivsel

Utarbeidet av Helsebygg Midt-Norge i samarbeid med St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet, NTNU. Vedtatt av sameiestyret St. Olavs hospital 10.10.2007.
Last ned veilederen (pdf)
Bilde av forsiden til veilederen
Sist oppdatert 27.01.2023