Styret og ledelsen

Oversikt over styret, direktører og klinikksjefer ved St. Olavs hospital.

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Grethe Aasved

Administrerende direktør

grethe.aasved@stolav.no 916 92 808
En mann med briller

Ola H. Strand

Styreleder

ola.h.strand@gmail.com 971 43 000

 

Styret

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

 

Ledelsen

Viseadministrerende direktør: Tom Christian Martinsen

e-post: tom.christian.martinsen@stolav.no

Fagdirektør: Birger Henning Endreseth

e-post: birger.henning.endreseth@stolav.no

Kommunikasjonsdirektør: Marit Kvikne

e-post: marit.kvikne@stolav.no

Direktør for virksomhetsstyring: Merete Blokkum

e-post: merete.blokkum@stolav.no

Direktør for e-helse: Per Olav Østbyhaug

e-post: per.olav.ostbyhaug@stolav.no

Økonomidirektør: Sondre Johan Worsøe

e-post: sondre.johan.worsoe@stolav.no

HR-direktør: Heidi Magnussen

e-post: heidi.magnussen@stolav.no

Bilder av direktørgruppen

Klinikker og klinikksjefer

Kreftklinikken

e-post: kreftklinikken@stolav.no
Klinikksjef: Turid Lund

Barne- og ungdomsklinikken

e-post: post.barn@stolav.no
Klinikksjef: Paul Georg Skogen

Klinikk for anestesi og intensivmedisin

e-post: post.anestesi.akutt@stolav.no
Klinikksjef: Hilde Pleym

Klinikk for hjertemedisin

e-post: post.hjertemedisin@stolav.no
Klinikksjef: Rune Wiseth

Klinikk for thoraxkirurgi

e-post: post.hjertelungekirurgi@stolav.no
Klinikksjef: Rune Wiseth

Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

e-post: post.onh.kjeve.oye@stolav.no
Klinikksjef: Marit Fagerli

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

e-post: post.anestesi.akutt@stolav.no
Klinikksjef: Kjetil Karlsen

Laboratoriemedisinsk klinikk

e-post: post.lab@stolav.no
Klinikksjef: Solveig Winther

Medisinsk klinikk

e-post: post.medisin@stolav.no
Klinikksjef: Anne Hildur Henriksen

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer

e-post: post.ort.rev.hud@stolav.no
Klinikksjef: Vigleik Jessen

Rehabiliteringsklinikken

e-post: post.rehab@stolav.no
Klinikksjef: Britt-Elin Lurud

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

e-post: post.rus@stolav.no
Klinikksjef: Kristin Smedsrud

Kirurgisk klinikk

e-post: kirurgi@stolav.no
Klinikksjef: Torbjørn Dahl

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin

e-post: post.lunge.arbmed@stolav.no
Klinikksjef: Sveinung Sørhaug

Klinikk for bildediagnostikk

e-post: post.bildediagnose@stolav.no
Klinikksjef: Morten Troøyen

Klinikk for psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet

e-post: post.psykhelse@stolav.no
Klinikksjef: Elin Ulleberg

Klinikk for psykisk helsevern - akutt, barn og unge

e-post: post.psykhelse@stolav.no
Klinikksjef: Vegard Vestvik

Nevroklinikken

e-post: post.nevro@stolav.no
Klinikksjef: Geir Bråthen

Kvinneklinikken

e-post: post.kvinne@stolav.no
Klinikksjef: Tone Shetelig Løvvik

Divisjon St. Olavs driftsservice

e-post: driftsservice@stolav.no
Klinikksjef: Tove Ofstad Holan

Bilder av klinikksjefer

Orkdal sjukehus og Røros sykehus er også en del av St. Olavs hospital.

Sist oppdatert 22.02.2024