Hopp til hovedinnholdlogo Vardesenteret

Vardesenteret og Pusterommet

Vardesenteret er et møtested for både pasienter og pårørende som er rammet av kreft. Senteret er et sted for

  • kurs og aktiviteter
  • faglig veiledning
  • fellesskap med andre i liknende situasjon

Pusterommet ligger i de samme lokalene på Øya i Trondheim. Her kan kreftpasienter få kyndig veiledning og motivasjon til å komme i gang med fysisk aktivitet.

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge.

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

» Les mer

Sykehusdirektør Nils Kvernmo orienterte i går styret om situasjonen med høyt belegg og mange utskrivningsklare pasienter. [...]

27.02.2015 | » Les mer

Styret ved St. Olavs Hospital har bedt sykehusdirektøren om å utrede konsekvensene av de forslagene som kommer frem i mulighetsstudien. Det innebærer blant annet fremtidig driftsmodell for Orkdal Sjukehus. [...]

27.02.2015 | » Les mer

Kreftpasientene i Midt-Norge får tilgang til bildediagnostikk i verdensklasse, takket være Trond Mohn. St. Olavs Hospital og NTNU har mottatt 40 millioner kroner i gave fra Mohn, og pengene skal finansiere en cyklotron som produserer radioaktive stoffer [...]

25.02.2015 | » Les mer

Ann-Mari Brubakk er utnevnt til St. Olavs Orden Ridder av 1. klasse. Hun får utmerkelsen for sin innsats for nyfødtmedisinen gjennom mange år.  [...]

24.02.2015 | » Les mer

Blogg - Nils Kvernmo: Aktiviteten i St. Olavs Hospital øker med to til fire prosent årlig. Det utfordrer kapasiteten ved sykehuset, spesielt opp mot sesongvariasjoner fordi behovet for øyeblikkelig hjelp varierer.  [...]

20.02.2015 | » Les mer

Penga eller [...]

28.02.2015

Fredag fikk Mattilsynet bekreftet fra St. Olavs Hospital at de tre mistenkte besetningene er [...]

27.02.2015

St. Olavs-direktør Nils Kvernmo klippet snora da kreftpoliklinikken ble reåpnet i 2012. Da hadde Orkdal og omegn kreftforening nådd sitt store mål. [...]

27.02.2015

Her kan du klikke på lenker til kart og adresser til avdelinger på St. Olavs Hospital, se mulige transportmidler som kan brukes, samt hjelp til å finne fram på Øya-området i Trondheim.