Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

Fagdag 5. juni 2014

 
I forbindelse med ferdigstilling av Kunnskapssenteret arrangerer St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultetet ved NTNU fagdag torsdag 5. juni 2014.

Program og påmelding

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge.

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

» Les mer

Det er de siste ukene avdekket ytterligere fem pasienter ved St. Olavs Hospital som er smittet av vankomycinresistente enterokokker (VRE). [...]

11.04.2014 | » Les mer

– Vi kan ikke se at det eksisterer noen subkultur for unødvendig maktbruk på Brøset i dag, sier granskerne i sin rapport. Samtidig peker de på flere forbedringsområder. Meldekulturen fremstår som den viktigste. [...]

10.04.2014 | » Les mer

Én donor kan gi to medmennesker synet tilbake, og det er ingen aldersgrense for å få nye hornhinner. – Vårt budskap er å bidra til at et menneske som ikke ser, kan få synet tilbake, sier overlege i øyesykdommer ved St. Olavs Hospital, Karin Aasly.  [...]

08.04.2014 | » Les mer

Sykehusene i Midt-Norge er i gang med et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å anskaffe en ny samlet pasientjournal-løsning i hele regionen. – De store endringene i samfunnet er kanskje den aller største drivkraften i dette arbeidet, sier leder [...]

07.04.2014 | » Les mer

Alle avdelinger ved St. Olavs Hospital på Øya har nå startet med Automatisk legemiddelforsyning (ALF). Etter påske står Orkdal sykehus for tur, og i 2015 planlegges oppstart i Psykisk helsevern. [...]

28.03.2014 | » Les mer

Han er opprinnelig fra Lichtenstein, men tilbrakte studietiden i Trondheim. Siden har han blitt værende som ingeniør ved St. Olavs [...]

18.04.2014

Olavs hospital. Han har også flyttet tilbake til Verdal, i og med at han er gift på nytt [...]

18.04.2014

Her kan du klikke på lenker til kart og adresser til avdelinger på St. Olavs Hospital, se mulige transportmidler som kan brukes, samt hjelp til å finne fram på Øya-området i Trondheim.