Hopp til hovedinnholdlogo Vardesenteret

Vardesenteret og Pusterommet

Vardesenteret er et møtested for både pasienter og pårørende som er rammet av kreft. Senteret er et sted for

  • kurs og aktiviteter
  • faglig veiledning
  • fellesskap med andre i liknende situasjon

Pusterommet ligger i de samme lokalene på Øya i Trondheim. Her kan kreftpasienter få kyndig veiledning og motivasjon til å komme i gang med fysisk aktivitet.

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge.

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

» Les mer

Folkehelseprofiler for kommuner i Norge og de fire største byene er nå tilgjengelige for nedlasting fra Folkehelseinstituttets nettsider. Det er første gang FHI publiserer folkehelseprofiler for bydeler. Nedenfor finner du direkte inngang til Trondheim [...]

10.07.2015 | » Les mer

Eller drikker partneren din for mye? Alkoholmisbruk og alkoholavhengighet har mange likhetstrekk. Begrepet alkoholmisbruk gir et godt bilde på et forbruk som er skadelig på flere plan, både fysisk og psykisk, og for menneskene rundt vedkommende.  [...]

09.07.2015 | » Les mer

Blogg - Nils Kvernmo: All erfaring viser at virkelig forbedring i sykehus krever engasjement og mobilisering av kunnskap og kompetanse hos de som står nærmest pasientene. Det er her de beste ideene til forbedringstiltak finnes. [...]

26.06.2015 | » Les mer

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN), som driftes fra St. Olavs Hospital, er tildelt 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. [...]

26.06.2015 | » Les mer

Onsdag 17. juni ble Trondheim offisielt Norges mest attraktive by, da statsråd Jan Tore Sanner overrakte prisen «Attraktiv by» i Kunnskapssenteret. [...]

17.06.2015 | » Les mer

Her kan du klikke på lenker til kart og adresser til avdelinger på St. Olavs Hospital, se mulige transportmidler som kan brukes, samt hjelp til å finne fram på Øya-området i Trondheim.