Hopp til hovedinnholdlogo Vardesenteret

Vardesenteret og Pusterommet

Vardesenteret er et møtested for både pasienter og pårørende som er rammet av kreft. Senteret er et sted for

  • kurs og aktiviteter
  • faglig veiledning
  • fellesskap med andre i liknende situasjon

Pusterommet ligger i de samme lokalene på Øya i Trondheim. Her kan kreftpasienter få kyndig veiledning og motivasjon til å komme i gang med fysisk aktivitet.

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge.

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

» Les mer

St. Olavs Hospital er tildelt bolig- og byutviklingsprisen for 2014. Bak prisen står Norsk Bolig- og Byplanforening. [...]

21.10.2014 | » Les mer

En av fem som rammes av akutt hjerneslag utvikler demens i løpet av det kommende året, og totalt vil over halvparten av hjerneslagpasientene få kognitiv svikt. En ny studie skal prøve å finne svar på hvorfor det skjer, og hva som kan gjøres for å [...]

21.10.2014 | » Les mer

Sykehusrevyen ved St. Olavs Hospital feirer 15 år i høst. Der revyen tidligere har sparket knallhardt og kontant, er årets utgave snillere. Men noen spark må sykehusmiljøet tåle. [...]

20.10.2014 | » Les mer

En strømlinjeformet og mest mulig smertefri vei gjennom sykehuset, fra du blir syk til du er ferdigbehandlet. Dette målet blir lettere å nå ved hjelp av et nytt og unikt dataverktøy utviklet av St. Olavs Hospital og Hemit. [...]

20.10.2014 | » Les mer

E-ndelig er den på plass: St. Olavs Hospital har innført e-handelsplattformen som skal gjøre det enklere å bestille riktig produkt fra rett leverandør. [...]

16.10.2014 | » Les mer

Asfalten ble revet opp og fjernet utenfor St. Olavs Hospital [...]

24.10.2014

Eggen skal tale på [...]

24.10.2014

Fra Nordmøre er det argumentert med at sykehuset må legges lengst mulig mot nord, for å få bukt med lekkasjene til St. Olavs Hospital og bedre helseforetakets [...]

23.10.2014

Helse Møre og Romsdal har oppdatert analysane av reiseveg til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Den nye tilgjengerapporten tek for seg dei tre aktuelle tomtene og viser tydelegare korleis dei ulike alternativa vil dekke befolkninga.[...]

23.10.2014

Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom Det medisinske fakultet NTNU og St. Olavs Hospital. Alle er [...]

23.10.2014

Her kan du klikke på lenker til kart og adresser til avdelinger på St. Olavs Hospital, se mulige transportmidler som kan brukes, samt hjelp til å finne fram på Øya-området i Trondheim.