Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Om BUP

 • Om BUP

  Våre oppgaver er:

  • Utrede og behandle barn og unge (0 - 18 år) med psykiske problemer samt å yte hjelp til deres familier. 
  • Ta del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet. 
  • Drive spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri for leger, psykologer, sosionomer og pedagoger. 
  • Undervise medisinstudenter i deres grunnutdanning. 
  • Yte undervisning for øvrig innen helse / sosialfaglig / pedagogisk utdanning. 
  • Drive kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling og forskning. 
  • Bidra til brukermedvirkning på både systemplan og individualplan.


  Behandlingsvirksomheten i BUP-klinikk ivaretas gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og miljøterapeuter.
  En egen skoleavdeling er knyttet til klinikken.

   

Behov for hjelp

 •  

  Behov for barne-/ ungdomspsykiatrisk hjelp

  Klinikken tar imot henvisninger (skriftlige) fra det kommunale hjelpeapparat og sykehus. I kommunene kan allmennleger, helsesøstre, pedagogisk/psykologisk tjeneste eller sosialkontor/barnevern ta initiativ til henvisning. Alle henvisninger må gå via lege og henvisning må skje i samråd med foreldre. I forbindelse med innleggelse i somatisk sykehus, kan det hende at sykehuset i samråd med foreldre henviser barnet/ungdommen til BUP-klinikk.

  Behov for øyeblikkelig hjelp

  Ungdomsavdelingen tar imot ungdom 12-18 år til øyeblikkelig hjelp. Poliklinikkene har også beredskap til å motta barn og ungdom på dagtid (hverdager) som har behov for øyeblikkelig hjelp (0 - 18 år). Barnet/ungdommen må henvises av lege. Hvilke problemer/situasjoner som krever øyeblikkelig hjelp, er nærmere beskrevet i forskrifter og vurderes etter alvorlighetsgrad. 

  BUPs henvisningsskjema

  Alle henvisninger skal være underskrevet av lege eller barnevernsleder, og de bruker da et eget henvisningsskjema  (kan lastes ned på nettsiden av Norsk forening for barn og unges psykiske helse: http://www.nbup.no - henvisningskjema) som sendes BUP-klinikk, Postboks 6810, Elgeseter, 7433 Trondheim.

  Ventelister

  Klinikken har venteliste, og prioritet vurderes etter alvorlighetsgrad.  Øyeblikkelig hjelp mottas direkte, utenom ventelisten.

   

Enheter på Lian

 • BUP-klinikk Lian ligger på Byåsen i Trondheim. Avdelingen består av følgende enheter:

  Behandlingstilbudet

  Ungdommene tilbys et behandlings-/ utrednings-opphold som er tilpasset den enkeltes behov. De fleste vil bli tilbudt et opplegg som består av:

  Personalet

  Personalet av avdelingen består i hovedsak av sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, mange med ulike videre- og etterutdanninger.
  I tillegg har vi en stab som består av leger, psykologer og familieterapeuter.

  Samarbeid med andre

  Under oppholdet vil avdelingen ha et nært samarbeid med familien og ulike offentlige instanser som har hatt, og fortsatt har, kontakt med ungdommen.

   

Poliklinikker

 • Følgende poliklinikker er tilknyttet til BUP-klinikk og ligger i

  Familieenheten og ungdomsenhetene med ambulant team og akuttenheten ligger på Lian, ca. 8 km fra Trondheim sentrum. Følgende poliklinikker er også tilknyttet til BUP-klinikk:

    
  BUP gir tilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år som kan streve med engstelighet, tristhet, konsentrasjonsvansker og atferdsproblemer, med spiseforstyrrelser, sosiale vansker eller med reaksjoner på vonde og vanskelige opplevelser.

  Hvordan arbeider vi?
  Barnet og foreldrene kommer som regel sammen til første samtale, mens en del av ungdommene mellom 16 og 18 år velger å komme alene. Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva barnet/ ungdommen/ familien ønsker hjelp med og hva BUP kan bidra med. Vi avtaler også om vi bør samarbeide med andre, og ofte innhenter vi informasjon fra bl.a. barnehage/skole, barnevern eller helsesøster.
  BUP kartlegger vanskene på ulike måter, og kommer med forslag om videre behandling/tiltak.

  Personalet
  Personalet består av leger, psykologer, pedagoger, sosionomer, andre med relevant utdanning og kontorpersonell.

  Veiledning/Konsultasjon
  Ofte gis hjelpen også gjennom andre ved at BUP gir:

  Veiledning til personalet i skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger for å støtte dem i forståelse og vurdering av barn og unge som er henvist til BUP.

  Konsultasjon til andre instanser for å bidra til deres egne vurderinger, forståelse og beslutninger når det gjelder barn og ungdom som strever men som BUP ikke kjenner. Dette blir da gjort anonymt.

   

Kontakt oss

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 11.11.2008 14:57 Oppdatert: 27.08.2014 12:30

BUP-klinikk, St. Olavs Hospital - Janne Stormo

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Postboks 6810

Elgeseter

7433 Trondheim

 

Sentralbord:

06800

 

E-post:

post.bup@stolav.no

Hjemmeside:

www.stolav.no/bup

 

Prosjekt:

Helseundersøkelsen i BUP-klinikk (Hel-BUP)

 

Kurs og konferanser:
 

Last ned:

Aktuell årsmelding

Pasienters Klageadgang

 

Henvisningsskjema for BUP-klinikk:
- Bokmål
- Nynorsk

 

Nyttige lenker:

116 111 Alarmtelefon for barn og unge

Pasientreiser

Mental Helse Ungdom