Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon - Laboratoriemedisin

Klinisk farmakologi

Illustrasjonsbilde  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr:

  - Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler

  - Medisinsk tolkning av alle prøvesvar

  - Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten

 
  

Brukerhåndbok
og rekvisisjoner

Prøvetaking

Legemiddel
analyser

 • Legemiddelanalyser utføres ved blant annet følgende indikasjoner:

  • Uforholdsmessig mange bivirkninger i forhold til dose, for eksempel som følge av genetisk betinget langsom legemiddelmetabolisme
  • Identifikasjon av individer med liten effekt der det mistenkes uregelmessig inntak (non-compliance) eller avvikende farmakokinetikk (for eksempel genetisk betinget hurtig legemiddelmetabolisme)
  • Interaksjonsproblematikk
  • At pasienten tilhører en risikogruppe for avvikende legemiddeleffekt (barn, eldre, gravide, ammende samt pasienter med leversykdom, nyresykdom eller hjertesykdom)
  • Dokumentasjon ved bruk av doser utenfor det som er anbefalt, ved bruk på ikke-godkjente indikasjoner eller ved medisinsk-juridiske problemstillinger

  Det er viktig å understreke at legemiddelanalyser skal være et hjelpemiddel for å understøtte kliniske beslutninger og ikke et virkemiddel for å styre behandling.

   

  Veiledning for prøvetaking og analyserepertoar i serum/blod er angitt på rekvisisjonens bakside.

   

   

Rusmiddel
analyser

Andre
analyser

Kontakt

 • Avdelingssjef
  Trond Oskar Aamo

  Postadresse
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim.

  Besøksadresse    
  Teknostallen, Professor Brochs gate 6.

  Telefon
  72 82 91 00  Telefax:72 82 91 10          

  E-post  
  klinisk.farmakologi@stolav.no    

  Vakttelefon
  Avdelingen har vaktberedskap, og lege kan kontaktes på mobiltelefon 917 06 522.

  Åpningstider
  Mandag–fredag 08.00–15.30.

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 14.11.2008 10:29 Oppdatert: 16.06.2014 12:38

Tordis J Zahlsen

NA-logo
Akkrediteringsomfang  


RELIS-logo  


LABnytt