Hopp til hovedinnhold
FOR illustrasjon

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Logo fagseminar 2015 

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St.Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Kirurgisk klinikk og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning og innovasjon. I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

Det er inngått samarbeidsavtaler med ulike forsknings- og utviklingsmiljøer, samt industrien.

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

 

Nyheter

 • NorMIT 10.06.14

  12.06.2014

  Nasjonalinfrastrukturen for forskning NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) er et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital og Intervensjonssenteret ved Oslo ..

 • Offisiell åpning av NorMIT tirsdag 10.juni 2014

  06.05.2014

  I anledning den offisielle åpningen av NorMIT tirsdag 10.juni inviterer Fremtidens Operasjonsrom og Intervensjonssenteret til fagsymposium og offisielt åpningsarrangement - se program i vedlagt lenke ..

 • Besøk fra LMI og Nansen Neuroscience Network

  22.04.2014

  Onsdag 09.04.14 fikk LMI sammen med leder Leif Rune Skymoen i Nansen Neuroscience Network (NNN) høre om hvordan NTNU og St.Olavs Hospital samarbeider om innovasjon og utvikling med ulike offentlige og private aktører. Under besøket ved FOR fikk ..

 • FOR i A-magasinet

  26.03.2014

  I forbindelse med spennende forsking ved den nye FOR stuen ved Klinikk for ØNH, Kjeve- og Øyesykdommer, ble følgende sak publisert i Aftenpostens A-magasin 21.mars 2014 -  se her ..

Kontakt


 • Generelle henvendelser

  Jan Gunnar Skogås
  Daglig leder
  Fremtidens Operasjonsrom
  St.Olavs Hospital
  Mob: +47 982 80 585
  E-post:  Jan Gunnar Skogås
  St.Olavs Hospital
  Olav Kyrresgt.17
  7006 Trondheim

   


   

  FOR organisasjonskart (klikk for større PDF-versjon):

  Organisasjonskart FOR

   

  Ansvarlige

  Jan Gunnar Skogås 
  Daglig leder
  Fremtidens Operasjonsrom
  St. Olavs Hospital
  Mob: + 47 982 80 585
  E-post: Jan Gunnar Skogås

   

  Birger Henning Endreseth
  Klinikksjef
  Kirurgisk klinikk
  St. Olavs Hospital
  Tlf: 728 28646
  E-post: Endreseth


  Toril A. Nagelhus Hernes
  Instituttleder
  Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  Det Medisinske Fakultet, NTNU
  Mob: +47 930 28 341
  E-post: Hernes


  Faglig ansvarlig - Leder av Fagrådet

  Torbjørn Dahl 
  1.amanuensis
  Kirurgisk Klinikk
  Tlf: 728 28024
  Mob: +47 976 96 703
  E-post: Dahl

  Samarbeidspartnere innen forskning

  SINTEF
  v/ Forskningssjef Thomas Langø
  Mob: +47 909 62 913
  E-post: Langø

  Postadresse:
  Stiftelsen SINTEF
  Postboks 4760 Sluppen
  7465 TRONDHEIM
  Tlf: + 47 73 59 30 00


  NTNU - Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
  Postadresse:
  NTNU
  7491 Trondheim 
  Tlf: + 47 73 59 50 00 (Sentralbord)
  E-post: postmottak@adm.ntnu.no


  HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Postadresse:
  HiST
  Postboks 2320
  7004 Trondheim
  Tlf. + 47 73 55 90 00
  E-post: postmottak@hist.no

   

   

   

   

   

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 01.02.2009 11:00 Oppdatert: 26.03.2014 14:28

Marianne Haugvold

English text

Dagens pasienter
– morgendagens  teknologi

"En tverrfaglig satsing og arena for klinisk forskning og medisinsk   teknologiutvikling"