Ansatte

Forskningspostens har fire studiesykepleiere og en studielege.

Glad sykepleier


Portrettbilde av Gøril

Studiesykepleier

Gøril har variert klinisk praksis og arbeidet tidligere ved Observasjonsenheten ved St. Olav.​


Studielege, PhD
​(Researchgate)

Ragnhild er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. I rollen som studielege ivaretar hun en del oppgaver som ikke kan delegeres studiesykepleier. Hun går også inn som co-investigator på legemiddelutprøvinger og kan støtte prosjektleder der det er vanskelig å rekruttere flere leger fra klinikken.

Studiesykepleier, MSc​
​(Researchgate)


Terje er intensivsykepleier og har i tillegg til master i helsevitenskap fra NTNU. Han har fra tidligere lang erfaring fra thorax intensiv, og kom fra stilling som applikasjonsanalytiker hos Helseplattformen da han startet hos oss.


Portrettbilde av Kirsti

Konstituert enhetsleder, Studiesykepleier, MSc

Kirsti har svært variert praksis fra arbeid ved Mottaksavdelingen og har tidligere arbeidet ved Lungemedisinsk sengespost.


Medisinsk systemansvarlig, PhD
(Researchgate)

Petter har medisinsk ansvar på systemnivå for Forskningspostens virksomhet. Han er overlege og spesialist i anestesiologi ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital og professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.


Sist oppdatert 23.01.2023