Om nettstedet

Den medisinske informasjonen som ligger på stolav.no er kvalitetssikret av sykehusets divisjons- og klinikksjefer.

St. Olavs hospital har ikke ansvar for innhold som ligger på eksterne nettsider som vi lenker til.

Du kan kontakte oss med e-post og eDialog. Hvis du vil sende sensitive helse- eller personopplysninger anbefaler vi å bruke eDialog.

E-post skal sendes til felles e-postmottak for St. Olavs hospital: post@stolav.no

Merk: vi publiserer ikke kontakinformasjon/e-postadresse til ansatte på sykehuset. Vårt felles postmottak formidler ev. kontakt videre til ansatte.

Du kan hente tekster fra nettstedet, men vi ber om at stolav.no oppgis som kilde dersom tekster benyttes i andre sammenhenger.  St. Olavs hospital aksepterer at andre nettsteder lenker til stolav.no.

Illustrasjonsfoto: Geir Otto Johansen, Christina Yvonne Olsen, Frode Nikolaisen, Elling Finnanger Snøfugl, Trine Nordgård Stensaas, Kirsten McDonagh og Geir Mogen.

Vi bruker også bilder fra Colourbox etter avtale med Helse Midt-Norge RHF. 

For bruk av bilder fra sykehuset for media, besøk vår side på Flickr. Fotograf/kilde skal alltid oppgis. For bruk av bilder i andre sammenhenger, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

På nettsiden, stolav.no, samler vi ikke inn personopplysninger. Vi samler inn noen opplysniner, men de kan ikke gjenkjenne deg som enkeltperson.

I forbindelse med pasientbehandling, daglig drift og oppgaveløsning for øvrig på sykehuset, samler St. Olavs hospital inn personopplysninger til en rekke ulikeformål. Les mer om hvordan St. Olavs hospital behandler og beskytter personopplysningene i sin virksomhet.

Stolav.no benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Informasjonen er anonymisert og din IP-adresse blir ikke lagret.

 • St. Olavs hospital benytter domenenavnet stolav.no, og har https://www.stolav.no som URL (nettadresse) til sine nettsider.
 • Alle våre e-postadresser inneholder @stolav.no.
 • St. Olavs hospital benytter også andre IKT-løsninger som tilhører Helse Midt-Norge. Disse benytter domenene helse-midt.no og hemit.no. På nettstedet www.stolav.no kan du finne lenker til www.helse-midt.no og www.hemit.no.
 • Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital bruker pasientportalen HelsaMi, og vi lenker til www.helsami.no og www.helseplattformen.no.

Subdomener

Vi benytter også nettsider og systemer som ligger på underdomener (subdomener) under våre hoveddomener:

 • data.stolav.no (f.eks. EQS Public/pasientforløp)
 • ekstranett.helse.midt.no (f.eks. Styreadministrasjon)
 • minarbeidsplan.helse-midt.no (intern løsning for ansatte)​
 • kurs.helse-midt.no (kurs/e-læringsløsning for ansatte og andre)
 • tjenester.​helsami.no (pasientportal)

Andre domenenavn i adressefeltet i din nettleser kan bety at du ikke benytter en av St. Olavs hospital sine kjente nettløsninger. St. Olavs hospital kan ikke ta ansvar for innholdet i slike løsninger.

På stolav.no har vi lenker til andre nettsteder/nettsider og andre eksterne løsninger. Personvernerklæringen på stolav.no gjelder ikke for andre nettsteder eller andre eksterne løsninger. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæringen på disse nettstedene.

Andre nettsteder og tjenester som brukes på stolav.no:

 1. Jobbsøk:
  URL: https://stolav.no/jobb
  Vi benytter en elektronisk løsning fra Webcruiter for utlisting/visning og søknad/behandling av ledige jobber på sykehuset.
  For å søke på jobber må du logge deg inn med brukernavn og passord. Du får informasjon og brukerveiledning om dette når en aktuell jobb velges. I tillegg må det registreres en del relevante data i forbindelse med en fullstendig jobbsøknad.

  Løsningen benytter HTTPS og SSL for sikker tilkobling (les mer om dette i et eget punkt).
  Personvernerklæring for Webcruiter.com.
   
 2. Skjemaløsninger:
  Stolav.no har ingen slike løsninger på sine sider, men på noen sider kan det være være lenker til for eksempel spørreundersøkelser og påmeldingsskjema.  Dette er eksterne løsninger som har egne personvernerklæringer.
  På stolav.no kan du finne skjema i for eksempel PDF-format. Disse skjemaene skal enten fylles ut på skjermen og deretter skrive ut eller skrives ut på papir for videre utfylling. Data som fylles inn blir ikke lagret i stolav.no. Videre behandling av slike skjema skal skje i henhold til opplysninger i nettsiden eller på skjemaet. Data og skjema med sensitive personopplysninger skal ikke sendes elektronisk til St. Olavs hospital.
   
 3. Løsninger knyttet til pasientbehandling:
  I forbindelse med pasientbehandling kan nettbaserte løsninger være i bruk. På. stolav.no kan det være lenker til slike løsninger (se f.eks. https://stolav.no/skjema). Slike løsninger brukes i forbindelse med en avtalt behandling og all nødvendig informasjon blir gitt til brukeren i den forbindelse. Slike løsninger driftes ikke av redaksjonen for stolav.no og de ligger ikke på domenet stolav.no. Løsningene er vurdert og godkjent for bruk av Personvernombudet for forskning ved St. Olavs hospital. Personvernerklæringen for stolav.no gjelder ikke for slike løsninger.
     
 4. HelsaMi og Helseplattformen:

  Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital bruker pasientportalen HelsaMi. På stolav.no lenker vi til nettsidene (og mobilapp) til HelsaMi. 
  HelsaMi er en del av Helseplattformen som brukes av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Midt-Norge.

 5. Ekstranett (Styreadministrasjon og Brukerutvalg):
  URL: http://ekstranett.helse-midt.no/ 
  Lesing av innholdet krever ikke pålogging. Unntatt er tilgang til saker unntatt offentlighet. I slike tilfeller er fornavn, etternavn, brukernavn, passord (kryptert) og e-postadresse lagret i den interne brukerdatabasen. Løsningen benytter HTTPS og SSL for sikker tilkobling. Personlige data lagres så lenge brukeren skal ha tilgang. Dette administreres av St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.
   
 6. Sosiale medier (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Vimeo o.l.):
  Vi lenker til ulike sosiale medier. Disse eksterne løsningene kan kreve at du oppgir brukernavn/passord. Du må selv ta stilling til om du vil godta personvernerklæringene som disse løsningene har. Vi oppfordrer deg til å ikke publisere personopplysninger i slike løsninger.
  Oversikt over sosiale kanaler og retningslinjer for bruk 
   
 7. EQS Public:
  URL: http://data.stolav.no/eqspublic/pasientforlop/.
  EQS Public inneholder deler av sykehusets interne kvalitetssystem, EQS(internt system). EQS Public inneholder f.eks. behandlingsprosedyrer og innholdet produseres av våre fagfolk. Primærmålgruppen er fagfolk. Systemet samler ikke inn personopplysninger.
   
 8. Min Arbeidsplan:
  URL: https://minarbeidsplan.helse-midt.no/
  Min arbeidsplan er en intern løsning for ansatte i Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital og krever pålogging.
   
 9. Læringsportalen:
  URL: http://kurs.helse-midt.no.
  Læringsportalen er en portal for kurs og e-læring for ansatte. Noe av innholdet er tilgjengelig for alle i som har et norskt fødselsnummer (innlogging via ID-porten).
   
 10. Helsenorge:
  Vi benytter fellesløsninger på helsenorge.no. Se eget avsnitt under.
   
 11. Andre domener:
  Vårt nettsted bruker domenenavnet stolav.no. Vi lenker også til andre domener som Helse Midt-Norge har ansvar for (se eget avsnitt om domenenavn lenger opp).

St. Olavs hospital bruker flere sosiale kanaler og sosiale medier.
Oversikt over sosiale kanaler og retningslinjer for bruk

På nettsidene våre har vi innhold og funksjonalitet fra andre nettsteder eller andre tjenester ved hjelp av IFRAME, script eller andre teknikker:

 • Nettsidene våre bruker fonter fra Google og javascript fra jQuery.
 • Vi bruker Youtube fra Google som videoavspiller. Videoene er bygget inn på nettsiden i en IFRAME. Hvis du spiller av videoen, samler Google inn opplysninger, men de kan ikke identifiserere deg som enkletperson.
  Hvis du åpner Youtube i et eget vindu (og forlater stolav.no), kan Google samle inn flere opplysninger om deg.

Når vi lenker ut fra våre nettsider, til andre nettsider, må du selv ta stilling til personvernerklæringen som gjelder for disse tjenestene.

Vi benytter fellestjenester som utvikles for spesialisthelsetjenesten og helsevesenet i Norge. Disse tjenestene koordineres av helsenorge.no. Diagnoseinformasjon på våre behandlingssider hentes fra helsenorge.no.

Vi lenker både til åpen pasientinformasjon og andre tjenester som krever innlogging.  Logg inn-lenken i hovedmenyen går til innlogging på helsenorge.no.

Stolav.no benytter HTTPS og SSL.  Dette er teknikker for å opprette sikre tilkoblinger mellom deg og nettsider på internett (mer informasjon om dette: http://no.wikipedia.org/wiki/HTTPS). I adressefeltet i din nettleser vil det stå https:// forran domenenavnet på denne måten: https://stolav.no.
 
Vi ruter alle adresser med HTTP over til HTTPS. Hvis du skriver adressen http://www.stolav.no, rutes du over til https://stolav.no (det er altså ikke nødvendig med www først).  
 
Fra stolav.no lenker vi primært til andre løsninger som benytter HTTP/SSL:
 • Jobbsøk (se over)
 • Ekstranett (se over)
 • Helsenorge.no (se over)

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Stolav.no har eksistert siden 2002. Før dette brukte vi domenet rit.no.

Stolav.no ble videreutviklet i et nasjonalt prosjekt, «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» (FNSP), i perioden 29.3.2014 – 31.12.2016.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Direktoratet for e-helse. Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital var pilot og stolav.no ble lansert på felles FNSP-plattform 20.1.2016. Alle enheter i spesialisthelsetjenesten har nettsteder på denne felles plattformen.

Løsningen er basert Optimizely CMS. Den er utviklet og driftet av Norsk Helsenett (NHN).

Behandlingsinformasjonen produseres lokalt på sykehusene og kan deles med alle sykehus og nettsteder i spesialisthelsetjenesten. Diagnoseinformasjonen hentes fra helsenorge.no og er en integrert del av nettsidene i stolav.no.

Hvis du finner feil, eller har kommentarer til våre nettsider:

 

  Sist oppdatert 26.09.2023