Rett til valg av behandlingssted

Skal du til undersøkelse eller behandling ved et sykehus? Du kan selv velge behandlingssted. Før du tar en beslutning er det viktig at du har god informasjon om hvilke alternativer du har. Bruk informasjonstjenesten velg behandlingssted og våre pasientrådgivere som støtte i valget.

Nettsiden velg behandlingssted

Nettsiden velg behandlingssted har blant annet informasjon om ventetid og antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted. På nettsiden finnes også informasjon om rettigheter, oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer.

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

​Pasientrådgivere

Pasientrådgivere er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. På telefon kan du få individuelle råd om valg av behandlingssted og om rettighetene dine. Pasientrådgiverne har taushetsplikt. Du når din lokale pasientrådgiver på telefon 24 24 05 00.
 

Fastlegens ansvar

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder.

Fastlegens ansvar (helsedirektoratet.no)

 • Retningslinjer sosiale medier og ansatte

  Internett og sosiale medier gir gode muligheter for kommunikasjon. Samtidig er det et krevende landskap å bevege seg i, og det er lett å trå feil - også for ansatte ved St. Olavs hospital HF. Både som privatperson og som ansatt kan du dra nytte av de ulike kanalene. Det er lurt å tenke gjennom din tilstedeværelse i de sosiale kanalene opp mot din rolle som ansatt ved St. Olavs hospital HF.

 • Ketose og appetittundertrykkels

  Lavenergidietter (1000 kcal/dag) med opptil 130 g/dag CHO kan indusere klinisk signifikant vekttap i forbindelse med ketose, uten den forventede økningen i sultfølelse som vanligvis observeres når WL induseres av ikke-ketogene dietter.

 • RITardando

  Glad i å synge? Bli med i RITardando, St. Olavs hospitals bedriftskor. De er en samstemt gjeng med sangglade damer om opptrer på konserter og festivaler.

 • Samarbeidsutvalg mellom NTNU og kommunene i Helsefellesskapet

  Utvalgene skal ha en strategisk rolle og sammensetningen skal preges av dette.

 • NUL-FAT

  Det er et sterkt behov for mer presise verktøy for å diagnostisere og overvåke ulike fedmetyper. Fettinfiltrasjon i leveren spiller en sentral rolle i utviklingen av flere fedme-relaterte komorbiditeter, og dette prosjektet vil validere ytelsen til en ny ultralydmetode for kvantitative målinger av leverfettfraksjon for tidlig diagnostikk og behandlingsovervåking.

 • eBATTLE Fedme

  I eBATTLE fedme-studien ønsker vi å evaluere 8-ukers lavenergidiett (LED), for å sammenligne vekttapvedlikehold i en 52-ukers eHealth-Kognitiv Behavioral Therapy (eCBT). Deretter for å sammenligne vekttapvedlikehold og uønskede effekter av 52 -ukers eCBT med semaglutid en gang i uken versus med placebo.

Sist oppdatert 08.05.2023