Priser

Priser gjeldende for 2023. Ta kontakt for et pristilbud.

Fire stabler med enkroner

.
Tjeneste
Eksklusive MVA
Studiesykepleier (pr time)Kr 605
Studiesykepleier (pr dag)Kr 4.540
Studielege (pr time)
Kr 712
Studielege (pr dag)Kr 5.340
Oppstartsavgift akademiske studier Kr. 0
Oppstartsavgift industristudier 

Kr. 5.000 – 15.000

Bildeforsendelse røntgen/CT/MR m.m.

Kr. 266

BiopsiforsendelseKr. 533

Merverdiavgift (25 %) pålegges alle prosjekter unntatt der St. Olavs hospital er sponsor. For flerårige prosjekter, beregnes 3 % prisstigning pr kalenderår. Pristilbud kalkuleres på forespørsel og baseres på timer arbeidsinnsats fra studiesykepleier og/eller studielege. Overtid beregnes for prosjekter som går utover normal arbeidstid (kl 1530). Pris er inklusive overhead som dekker kostnader knyttet til bruk av IKT/MTU, husleie m.m., samt et ‘normalt’ bruk av forbruksmateriell. Noen forbruksvarer vil faktureres ekstra, eksempelvis spesielle rør (nunc, tempus, CPT osv.).


Sist oppdatert 23.01.2023