• E-læringskurs - forberedelse til lærings- og mestringskurs
  Dette e-læringskurset er et forberedelseskurs for deg som skal delta på et lærings- og mestringskurs og for deg som ønsker å vite mer om hva et lærings- og mestringskurs er.
  E-læringskurs - forberedelse til lærings- og mestringskurs
  Alltid tilgjengelig
 • E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Å ha et barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne eller en diagnose, påvirker hverdagen på ulike måter. Mange foresatte synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter de har til å få hjelp og støtte fra det offentlige.
  E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Alltid tilgjengelig
 • Forsknings- og Innovasjonslunsj PH
  Program høst 2023 Torsdager
  Forsknings- og Innovasjonslunsj PH
  Alltid tilgjengelig
 • ADHD, lærings- og mestringskurs
  Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.
  ADHD, lærings- og mestringskurs
  6.
  desember
  2023
 • Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  Gruppetilbudet heter SMIL (Styrket Mestring i Livet) og er et forebyggende lærings- og mestringstilbud for barn - og unge som har foreldre med psykiske helseutfordinger eller rusrelaterte problemer
  Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  17.
  januar
  2024
 • Lymfødem. Lærings- og mestringskurs
  Todagers pasientopplæring for deg som har lymfødem. Pårørende er velkomne til å delta.
  Lymfødem. Lærings- og mestringskurs
  27.
  februar
  2024
  2 dager