• E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Å ha et barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne eller en diagnose, påvirker hverdagen på ulike måter. Mange foresatte synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter de har til å få hjelp og støtte fra det offentlige.
  E-læringskurs om støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien
  Alltid tilgjengelig
 • Forsknings- og Innovasjonslunsj PH
  Program høst 2023 Torsdager
  Forsknings- og Innovasjonslunsj PH
  Alltid tilgjengelig
 • Cøliaki. Lærings- og mestringskurs
  Pasientopplæring for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 12 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs
  1.
  desember
  2023
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Temakveld for pårørende
  Forståelse, behandling og erfaringer
  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Temakveld for pårørende
  30.
  november
  2023
 • ADHD, lærings- og mestringskurs
  Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.
  ADHD, lærings- og mestringskurs
  6.
  desember
  2023
 • Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  Gruppetilbudet heter SMIL (Styrket Mestring i Livet) og er et forebyggende lærings- og mestringstilbud for barn - og unge som har foreldre med psykiske helseutfordinger eller rusrelaterte problemer
  Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  17.
  januar
  2024