Hovedinngangen til Kvinne-barn-senteret

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken er St. Olav hospital sitt «sykehus» for barn og unge. Her er barne- og ungdomsmedisin med alle fagområder, barneintensiv, barnekirurgi, barneortopedi og habiliteringstjenesten for barn og unge samlet. I tråd med kravene for tilrettelegging for barn og ungdom på sykehus, ytes spesialisthelsetjenester for barn og unge fra 0 til 16- 18 år her. Vi har lokalsykehusfunksjon for den sørlige delen av Trøndelag og nærliggende kommuner, regionsykehusfunksjon for Helse Midt-Norge, flerregionale funksjoner innen barneortopedi og barnekirurgi og landsfunksjon for nyfødtkirurgi. Vi har årlig ca. 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 36 000 polikliniske konsultasjoner.

 

 

 • Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet.
 • Den pårørende får derfor tilbud om mat og overnatting sammen med barnet.
 • Pårørende som mottar pleiepenger etter § 9.11 i Lov om folketrygd, får også mat på sykehuset.
 • Dagpasienter får tørrmat etter behov. Det er kantine og kiosk i 1. etasje i Kvinne-barn-senteret.

Pårørende er en viktig ressurs for barn på sykehus. Personalet avtaler med foreldrene om hvilke omsorgsoppgaver de ønsker å utføre under oppholdet. Vi tilstreber å tilby avlastning.

 • Det er fri besøkstid ved Barne- og ungdomsklinikken.
 • Besøkende må ta hensyn til barnets behov for hvile, til andre pasienter og til avdelingens rutiner.
 • Besøkende må ikke ha smittsomme sykdommer.

 • Barnet kan benytte private klær, og man kan ha med egne leker.
 • Barnet får bleier, morsmelkerstatning og barnemat under oppholdet.

 • Det er viktig med god håndhygiene på sykehuset. Pårørende og besøkende må utføre god håndhygiene mens de er i avdelingen. 
 • Av hygienehensyn kan man ikke bringe med privat sengetøy til sykehuset.
 • Spesialtilpassede hodeputer og koseputer til barn kan man ta med.

Det er røykfritt sykehus i og utenfor byggene.

 

Vårt mål er at oppholdet skal bli så bra som mulig for både pasient og pårørende.
Vi følger Forskrift for barns opphold i helseinstitusjon som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

FRIrom benyttes etter avtale med personalet.

FRIrom har egen nettside

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

 

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. 


Klovnene som arbeider ved St. Olavs hospital kan kontaktes via telefon 450 59 977 eller e-post post@sykehusklovnene.no

 

Les mer om sykehusklovnene her

 

Kontakt

Telefon

Telefonen er døgnåpen.

Postadresse

St. Olavs hospital
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Innkallingsbrevet vil fortelle hvor i Barne- og ungdomsklinikken du skal henvende deg.
Sykehuset har blå informasjonstavler med stedsangivelser. De henger i takene.

Besøkstider

Vi har åpent alle dager, hele døgnet.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Barn og ungdom på sykehus

Hvordan er det egentlig å være på et sykehus? Hva bør du gjøre før du kommer hit? Hva kan du vente deg under oppholdet, og etter at du er kommet hjem? 

Alt dette kan du lese om her!

Barn på sykehus
En gutt sitter ved siden av en hvitkledd dame