Barn intensiv

Avdeling Barn intensiv tar imot barn og ungdom i alderen 0 til 16 år, og noen ganger inntil 18 år, som har behov for overvåkning og intensivbehandling. Mange av pasientene har blitt akutt og alvorlig syke eller har vært utsatt for ulykker. Andre har kroniske lidelser som har blitt forverret.

Avdelingen har også en stor postoperativ virksomhet. Alle barn som blir operert eller har vært til undersøkelse i narkose, overvåkes her fra et par timer eller i flere døgn avhengig av årsak til narkosen.

Avdelingen utreder og behandler barn som har behov for langtids mekanisk ventilasjon, LTMV, og det er laget er pasientforløp for denne behandlingen.

Kontakt

Telefon

Telefonen er døgnåpen.

Postadresse

St. Olavs hospital Avdeling Barn intensiv Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etasje i Kvinne-barn-senteret.
Bruk hovedinngangen og følg skilt til riktig heis eller trapp.
Du finner oss til venstre for heisen eller trappa.

Besøkstider

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11