En bil med en tegneserie på den

Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Tilbudet gjelder barn 0-18 år, uavhengig av diagnose.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Avansert hjemmesykehus for barn
postboks 3250
Torgarden
7006 Trondheim