Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Seksjon Barn kirurgi mottar barn som har behov for kirurgisk behandling og oppfølging på grunn av medfødte misdannelser, kreftsykdommer, infeksjoner, ulike skader eller traumer, sykdommer i øynene, øre-, nese-, hals- og kjeveområdet, eller de har behov for nevrokirurgisk behandling. Barn som skal ha plastikk-kirurgisk behandling kommer også hit.

Barn kirurgi er en av to barnekirurgiske avdelinger i Norge, og hit kommer det pasienter fra store deler av landet.

Barn kirurgi ligger i Kvinne-barn-senterets 4. etasje og er organisert som en del av Barne- og ungdomsklinikken. Her undersøkes og behandles barn og ungdom i alderen 0 - 16 år fra mange kirurgiske spesialiteter. Vi har 12 sengeplasser, og det er et sambruk mellom spesialitetene. Vi ønsker at alle barn som skal til operasjon, skal være lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken. Dette for å være i et miljø tilrettelagt for barn og lettere ha tilgang til de tilbudene vi har.
Den største pasientgruppen tilhører fagområdet barnekirurgi. Omtrent halvparten av barna som kommer til Barn kirurgi, har en planlagt innleggelse, resten kommer fordi de trenger øyeblikkelig hjelp.

Kirurgene som har behandlingsansvaret for pasientene, er ikke organisert i samme klinikk som sykepleietjenesten, men vi samarbeider selvfølgelig nært om pasientbehandlingen.

Click here to see movies about how to prepare a child or a teenager for surgeryThe movies are available in arabic, english, polish, somali and urdu.

 

Barnekirurgi omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter med medfødte misdannelser i magen, tarmene, nyrer og urinveier samt barn med svulster før og etter operasjon. Vi har også dagkirurgi for barn som trenger mindre inngrep. Videre tar vi imot barn som trenger innleggelse som øyeblikkelig hjelp for observasjon og behandling, samt pasienter som har vært utsattfor ulykkeer.

Nevrokirurgi omfatter pasienter som trenger utredning, behandling og oppfølging av medfødte eller ervervede tilstander/misdannelser i hjernen og spinalkanalen. Vi tar også imot barn som skal få Baclofenpumpe eller Vagusstimulator og barn som har vært utsatt for ulykker.

Øre- nese-hals og Kjevekirurgi omfatter barn med behov for mer behandling enn fastlege og avtalespesialister kan gi. De fleste pasientene kommer til oss for observasjon etter at de har fjernet mandlene. Vi tar også imot barn som trenger behandling for infeksjon eller har vært utsatt for ulykker.

Plastikkirurgi omfatter blant annet operasjon for utstående ører, arrkorreksjoner og fjerning av føflekker.

Øyekirurgiske pasienter er som regel barn som trenger øyeundersøkelser eller øyeoperasjoner i narkose. Noen har vært utsatt for en ulykke og trenger behandling.

Når barnet ditt skal opereres, er det naturlig at du har mange spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmålene til bruk i samtaler med leger og sykepleier.

Forberedelse av barn som skal opereres, bør starte hjemme. Snakk med barnet om det som skal skje på sykehuset.

Dersom barnet er forkjølet, hoster, har feber eller andre infeksjoner er det viktig å gi oss beskjed før dere kommer. Hvis det har gått vannkopper i nærmiljøet, må sykehuset kontaktes. Anestesilegen og/eller kirurgen tar stilling til om operasjonen kan gjennomføres likevel.

Hvis barnet har vært innlagt i sykehus utenfor Norden siste 12 måneder, må fastlege kontaktes for å ta MRSA/ESBL prøve før innleggelse. Dette for å forhindre spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

En sykepleier vil ta imot dere og informere og det som skal skje. Det er fint om dere sier fra dersom det er spesielle hensyn vi må ta.

En kirurg vil informere om operasjonen, forventet resultat og anslå hvor lenge oppholder vil vare. Barnet blir undersøkt og må som regel måle vekt og høyde. Noen ganger må det tas blodprøve. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres før operasjonen.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

Dere må være forberedt på at det vil bli noe ventetid i løpet av oppholdet.

Tilstedeværelse

For at barnet skal føle seg trygg, er det viktig at en av foreldrene/pårørende er mest mulig tilstede under oppholdet. Gjennom nærhet og hjelp til barnets normale rutiner kan dere formidle trygghet til barnet.

Faste

Alle som skal ha narkose og opereres, må faste. Faste betyr at barnet ikke kan spise eller drikke en viss tid før operasjonen. Rutinen er at barn skal faste 6 timer for mat eller sondemat, 4 timer for morsmelk eller morsmelkerstatning og 2 timer for vann eller saft. Dere vil få beskjed fra hvilket tidspunkt barnet skal faste.

Hygiene

Kvelden før operasjonen bør barnet bade/dusje. Sørg samtidig for rene og kortklipte negler. Fjern også neglelakk og smykker. Barnet får utdelt tøy til bruk under operasjonen.

Besøk

Barnet kan motta besøk, men det er viktig å begrense dette siden barnet er nyoperert og trenger ro. Besøkende må være friske. God håndhygiene er alltid nødvendig for å forebygge infeksjoner.

Amming

For mødre som ammer eller pumper seg er det mulig å låne pumpeutstyr. Det anbefales å pumpe seg cirka hver 3. time for å opprettholde melkeproduksjonen.

Alle barn og ungdommer som er innlagt, har rett til å ha med seg en av foreldrene/pårørende.
En, eventuelt begge foreldre eller annen omsorgsperson, kan sove på samme rom som barnet. Den som følger barnet, får spise alle måltider i avdelingen. Hvis to pårørende er her, må én kjøpe mat i kantina. Badene deles av to rom. Unntak gjøres ved alvorlig sykdom. 

Det er fri besøkstid, men vi ønsker helst besøk etter klokken 10 og frem til leggetid hvis barnet/ungdommen er i form til det. Det er viktig å vise hensyn også til de andre pasientene og ikke komme for mange på besøk samtidig.

Vi har et kombinert kjøkken og oppholdsrom. Foreldre/barn kan forsyne seg med mat selv. Middag blir servert ca. kl. 15, og man forsyner seg av tørrmaten selv. Vi har postvert noen dager i uka.

Det er mulig å låne barnevogn.

Barn kirurgi har 23 ansatte fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, barnepleier som er postvert og en postsekretær i direkte pasientarbeid. Barna har også tilgang til skolen og Sykehusbarnehagen som ligger i 1. etasje.

Dersom det er behov for tolk, kan avdelingen bestille det. Det er gratis for pasienten.

 • Faste medisiner, for de første dagene, da det kan ta tid å få bestilt spesielle medikamenter. Medisinene leveres til personalet som låser de inn under oppholdet.
 • Utstyr som barnet er avhengig av, som C-PAP, tracheostomiutstyr, gastrostomiutstyr og annen type stomiutstyr.
 • Spesialkost for de første dagene.
 • Spesialbleier.
 • Smokk, spesielle flasker.
 • Barnets viktigste kosedyr/leker/klut/tepper.

Mens barnet er innlagt, har foreldre rettigheter til dekning av reise, arbeid osv. Samtale med sosionom tilbys.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Lov om barn og foreldre
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Barneombudet
NAV - sykdom hos barn/rettigheter

Helsebiblioteket 

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres
Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres
The movies are available in arabic, English, polish, somali and urdu
Angående disse filmene: Se hjemmesiden til OUS under Barnekirurgi, der ligger disse filmene og man må da følge en lenke til Helsebiblioteket.

Kontakt

Telefon

Telefonen er døgnåpen.

Postadresse

Barne- og ungdomsklinikken Seksjon Barn kirurgi Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje i Kvinne-barn-senteret, vestfløya.
Gå inn hovedinngangen og bruk heis eller trapp til 4. etasje.
Følg skilt til riktig arbeidsstasjon.

Besøkstider

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11