Barn mottak

Barn mottak mottar pasienter i alderen 0 - 16 år som har behov for øyeblikkelig hjelp, og som er henvist fra AMK-sentral, fastlege eller legevakt for medisinske, kirurgiske eller ortopediske sykdommer. Barn med ortopediske sykdommer mottas til de fyller 18 år. Barn som har vært utsatt for store traumer eller har svikt i vitale organer, tas imot i Akuttmottaket i Akutten og Hjerte-lunge-senteret. Barn som har vært eller mistenkes utsatt for fysisk mishandling eller seksuelt misbruk blir undersøkt her. Les om Overgrepsenheten i Les mer om Barn mottak.

Overgrepsenheten har sitt undersøkelsesrom i Barn mottak.
Dersom du nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep, kan du henvende deg til Barn mottak i Kvinne-barn-senteret.
Dette er et akuttilbud til barn, ungdom, kvinner og menn.
Du kan komme uten henvisning, og forholdet trenger ikke være politianmeldt. 
De ansatte har taushetsplikt, og du kan være anonym hvis du ønsker det.
Denne type undersøkelse er gratis.

Overgrepsenheten har døgnåpen telefon 72 57 12 1272 57 47 64,  995 64 993.

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000

Barnehuset i Trondheim

Du kan lese mer om vold og overgrep på Helsenorge.no

Kontakt

Telefon

Telefonen er døgnåpen
Telefonen er døgnåpen

Postadresse

Barne- og ungdomsklinikken Seksjon Barn mottak Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje i Kvinne-barn-senteret.
Barn mottak har egen inngang fra Erling Skjalgssons gate.
Fra hovedinngangen må du følge skiltene.

Besøkstider

  • I dag DØGNÅPEN
  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Erling Skjalgssons gate 2

Erling Skjalgssons gate 2

7030 Trondheim

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim