Dysmeliteamet ved St. Olavs hospital

Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i hele eller deler av en arm eller et ben.

Barn som er født med dysmeli ved St. Olavs hospital eller i resten av helseregionen, tilbys oppfølging av dysmeliteamet.
Alle barn og voksne med dysmeli kan, om de ønsker det, få oppfølging av dysmeliteamet. Fastlegen kan henvise til slik vurdering.

Dysmeliteamet i Trondheim er formelt underlagt Barneortopedisk seksjon.

Fagfolk fra St. Olavs hospital og Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) samarbeider om å gi et helhetlig tilbud.
Teamet består av ortoped, ergoterapeut, fysioterapeut, ortopediingeniører; én fra Norsk Teknisk Ortopedi A/S (NTO) og én fra TOV.
Andre fagspesialiteter kontaktes ved behov.

Rutiner og oppfølging

Teamet har poliklinikk én dag i måneden.
Teamet vil vurdere den enkeltes behov for tilpasning av protese eller andre hjelpemidler, behov for kirurgi og tiltak for å forebygge belastningsskader. Det er store variasjoner når det gjelder behov for oppfølging, og brukerne får kontroll og oppfølging etter sine individuelle behov.
Ergoterapeut og fysioterapeut i teamet kan følge opp barnet gjennom samarbeid med og veiledning av hjelpetjenesten i kommunen og med barnehage og skole.

For barn med dysmeli i underekstremiteten er det aktuelt å henvise til Rikshospitalet. Det ble i 2015 opprettet en Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitetene hos barn for å sikre likeverdig tilgang til høyspesialisert behandling og oppfølging.

Kontakt

Elektronisk henvisning

Institusjon: St. Olavs hospital HF - Ortopedisk kirurgi, Barn

Postadresse

Barneortopedisk inntakskontor
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Telefon 72 57 59 29

Nyttige nettsider

Norsk Dysmeliforening 
TRS kompetansesenter om dysmeli
Trøndelag Ortopediske Verksted 
Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn

Sist oppdatert 24.04.2024